Cevaplar

2013-01-09T20:35:51+02:00

yan anlam bir şeyi insan organıyla göstermek gibi dir örnek yol ağzı gibi

1 5 1
2013-01-09T20:36:09+02:00
Bir sözcüğün temel anlamıyla ilgili olmak üzere zamanla kazandığı yeni anlamlara o sözcüğün yan anlamları denir.   Örnekler:   Þ Çocuk kapıyı sessizce açtı.   (Temel Anlam) (açmak : Bir şeyi kapalı durumdan kurtarmak.)   Þ Gömleğinin düğmelerini yarıya kadar açtı. (açmak : Sarılmış, katlanmış, örtülmüş, buruşmuş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak.)   Þ Okulun karşısına bir büfe daha açtı. (açmak : Bir kuruluş, bir işyerini işler duruma getirmek.)   Þ Annem çok güzel baklava açar. (açmak : Kalın bir nesneyi yayarak ince duruma getirmek.)   Þ Komşumuz tıkanan lavaboyu açtı.   (açmak : Tıkalı bir şeyi, bu durumdan kurtarmak.)   Sözcüklerin Yan Anlamlarıyla İlgili Dikkat Edilecek Noktalar :
Þ Her sözcüğün genel olarak tek temel anlamı varken, birden çok yan anlamı olabilir.   Þ Bir sözcük, temel ya da yan anlamı verecek biçimde kullanıldığında gerçek anlamıyla kullanılmış olur. O halde gerçek anlam, hem temel hem de yan anlamı kapsayan genel bir addır.   Þ Yan anlamların bir bölümü mecazsız, somut anlam taşırken (ölü yan anlam) bir bölümü de mecazlı, soyut anlam taşır.
3 4 3