Ey hüsn hariminde yüzü Kabe vü mabed

Vey halka-i Beytü’l-harâm ol zülf-i mücaad

Gösterdi cemâliñde seniñ gün gibi rûşen

Şak ku’l cameri muciz-i engüşt-i Muhammed

Dil †ıflı için çekti kaşıñ gül varakına

Bir sim elif üstüne anberden iki med

Göz yaşı ile geçmemege ömr-i azizim

Aglarken önümden güler eylemesin ol kad

kan oldugu budur ciger-i misk-i hıtânıñ

Öykündü ser-i zülfüne oldu yüzü esved

Vaslıñ güneşi dogmasa başıma ne tañ kim

Hecriñ gecesi oldu çü zülfüñ gibi mümted

Göz yaşı ile yüz sürer eşiğiñe Ahmed

Sâillere lutfuñ kapısından ola mı red

beyitleri çevirmeye yardımcı olur musunuz

1

Cevaplar

2013-01-10T15:17:36+02:00

http://www.turkcebilgi.com/soru/16946/misak-i-milli-nedir-misaki-milli-kararlari-nelerdir-neden-imzalanmistir

0