Cevaplar

2013-01-09T21:30:45+02:00


İnsan Unsuru : Millet unsuru olarakda adlandırılabilir. Belli bir alanda yaşayan ve değişik bağlarla ortak yaşam idaresi gösterebilen insan topluluğudur.

Egemenlik Unsuru : Siyasi iktidar unsuru olarakta isimlendirilebilir. Bir devletin kurucu unsurudur. Belli bir yeryüzü parçası üstünde yaşayan insan topluluğunun idare etrafında örgütlenmesidir.

Ülke Unsuru : Coğrafı açıdan bütünlük gösteren ve sınırları belli olan kara parçasını anlatır.

0