Osmanlı devlet'inin ilk dönemlerinde Anadolu'daki beyliklerle ilişkiler dostane bir şekilde devam ettirmiş Yıldırım Bayazit döneminde ise beyliklerin pek çoğu Osmanlı himayesine giriştir. Osmanlı siyasetindeki bu değişme ;
1-Osmanlı devletinin Anadolu da askeri ve siyasi açıdan güçlenmesi
2-Balkanlardaki Türk hakimiyetinin kesinleşmesi
3-Osmanlı Devletinin Avrupalı devletlere karşı karada ve denizde gücünü ispatlaması
durumlarından hangileriyle açıklanabilir ?
A) yalnız 1
B) Yalnız 2
C) yanlız 3
D) 1-2
E) 2-3

1

Cevaplar

2013-01-09T21:48:34+02:00

A) Yalnız 1 Olacak.. .....................................................................................................

1 5 1