Cevaplar

2013-01-09T22:01:07+02:00

   G E Z İ  (  S E Y A H A T  )  Y A Z I S I

          İnsanların  keşif,  askerlik,  diplomasi ,  ticaret  yadda  merak  amacıyla  yurt içi  veya  yurt  dışına  yaptıkları  seyahatlerde   ilginç  gödüklerini  kaleme  almalarıyla  oluşan  bir  yazı  türüdür.

         Gezilen  yerlerin ,  doğal  güzelliklerini,  insanların  yaşayışını,  kıyafetlerini  töre  ve  geleneklerini,  hukuki  yapısını  refah  ve  iş  düzeylerini ve  o  yerin  coğrafi  özelliklerini  anlatması  bakımından  önemlidir.

          Bu  eserler  okuyanları,  anlatılan  yeri  görmüş,  o  insanlar  arasında  bulunmuş  gibi  yapmanın  yanında   tarih ,  coğrafya,  hukuk,  sosyoloji,   dil,  sanat   ve  edebiyat  gibi  bilim  dallarına  da  kaynaklık  eder.

38 3 38