Cevaplar

2015-05-20T17:00:44+03:00
İki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir.
Örnek: Ece’nin boyu 160 cm, Mert’in boyu
180 cm’dir. Ece’nin boyunun Mert’in boyuna
oranı: 
Yukarıdaki verilen oran birimsizdir. Sadeleştirme
veya genişletme yaparak birbirine
eşit oranlar elde edilebilir.
Örnek Soru
Nil alış veriş yapmak için gittiği mağazadan
32 TL’ye bir etek ile 48 TL’ye bir
pantolon almıştır. Nil’in aldığı eteğin fiyatı
nın pantolonun fiyatına oranı:

Not


Birimli Oran
Farklı birimlere sahip iki çokluğun karşılaştırılması ile elde edilen orana birimli oran denir.Örnek
Can 10 dakikada 250 m koşabiliyor. Can’ın koştuğu mesafenin geçen zamana oranı:

Yukarıda verilen oranlar birimlidir.
Örnek SoruYukarıda verilen fotoğrafa göre zarların üst yüzlerine 2 gelenlerin sayısının tüm zarların sayısına oranı kaçtır?

Cevap
Verilen fotoğrafta toplam 17 tane zar
vardır. Bu zarlardan 3 tanesinin üst yüzlerine
gelen sayı 2’dir.
Örnek Soru

Yukarıdaki şekilde 4 tane tavşan, 6 tane kaplumbağa ve 2 tane ağaç vardır.Buna göre, aşağıdaki öğrenci yorumlarından hangisi yanlıştır?


Örnek Soru
Yukarıda verilen şekildeki boyalı bölgenin alanının boyalı olmayan bölgenin alanına oranı aşağıdakilerden hangisidir?CevapŞekilde 8 tane kare ve 4 tane yarım kare olmak üzere toplam 10 birim karelik bölge boyalıdır.Tüm şeklin alanı 36 birim kare olduğu için boyalı olmayan bölgenin alanı 26 birim karedir.

Örnek Soru
Bir haritada 6 cm olarak gösterilen bir uzunluk gerçekte 1,2 km ise bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap
Örnek SoruYukarıdaki tabloda 6. sınıfta yapılan bir sınavda sınıf mevcutları ve başarılı öğrenci sayıları verilmiştir.
Buna göre, hangi sınıfta başarı oranı yüksektir?
Cevap

Örnek Soru
Yukarıdaki çiçeğin üzerinde yazılı olan oranlar  arasında = ve ≠ sembollerinden uygun olanlar yazılacaktır.
Buna göre, bu işaretler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap Orantıİki oranın eşitliğine orantı denir. Orantıda çapraz çarpımlar eşittir.
Örnek Soru
olduğuna göre  sembolünün yerine yazılacak sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Orantıda çapraz çarpımlar eşit olacağından

Örnek Soru

Yukar.daki kutunun uzerinde verilen eşitlikte   ve  sembollerinin yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa bu eşitlik orantı oluşturmaz?Cevap
Örnek SoruYukarıdaki tabloda verilen oran çiftleri orantı oluşturuyorsa sembolü ile orantı oluşturmuyorsa sembolü ile değerlendirilecektir. Buna göre, aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?
Örnek Soru
Yukarıdaki verilen kavanozdaki mavi bilyelerin sayısı M, sarı bilyelerin sayısı S, kırmızı bilyelerin sayısı K ile gösterilirse aşağıdaki kutuların üzerinde yazılı olan oranlardan hangileri orantı oluşturur?
Örnek SoruGaye 3 dakikada 1 sayfa kitap okuyabilmektedir. Buna göre, Gaye 18 dakikada kaç sayfa kitap okur?Sorunun çözümü için bir tablo oluşturalım.

Örnek SoruBir basketbol maçında Can ve Berk toplam 140 sayı yapmışlardır. Can’ın yaptığı sayının, Berk’in yaptığı sayıya oranı Can ilk yarıda 18 sayı yaptığına göre, ikinci yarıda kaç sayı yapmıştır?

Cevap
Örnek SoruA ve B maddelerinden 3:2 oranında kullanılarak karışım yapılacaktır. Buna göre, aşağıdaki karışımlardan hangisinde karışımın oranı hatalıdır?
A ve B maddelerinden 3:2 oranında kullanılarak bir karışım yapıldığından
Cevap
Örnek SoruDedeleri Anıl ve Nil’e 44 tane cevizi oranında paylaştırmıştır.Anıl’ın cevizlerinin sayısı Nil’in cevizlerinin sayısından daha az olduğuna göre, Anıl ve Nil’in kaçar tane cevizi olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap
O halde, Anıl’ın 16, Nil’in 28 tane cevizi vardır.

Örnek Soru

Umut’un babası Can Bey’in gölgesinin 120 cm olduğu bir zamanda Umut’un gölgesinin boyu kaç cm olur?Cevap

Örnek Soru

Yukarıdaki şekilde sayılar orantı oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir
Buna göre ve sembollerinin yerine gelecek olan sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap
Örnek Soru
Işıl yukarıda verilen oranlardan orantı oluşturanların arasına ” =” işareti koyacaktır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangilerinde “=” işaretini kullanacaktır?
Cevap Doğru Orantı
İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa veya biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa böyleçokluklara doğru oranlı çokluklar denir.
Bir otobüs A noktasından B noktasına 4 saatte gittiğine göre, A noktasından C noktasına kaç saatte gider?
Cevap O halde, otobüs A noktasından C noktasına 10 saatte gider.
Yanıt B
Örnek SoruEbru 24 tane cevizi 3 dakikada kırdığına
göre 72 tane cevizi kaç dakikada kırar?
Cevap

Örnek Soru
Bir hayvanat bahçesinde her 20 köpekten 4 tanesi çoban köpeğidir. Bu hayvanat bahçesinde 160 tane köpek olduğuna göre, çoban köpeği olmayan köpeklerin sayısı kaçtır?CevapHayvanat bahçesindeki çoban köpeklerinin sayısı ? olsun.
O halde, hayvanat bahçesinde 32 tane
çoban köpeği vardır. Çoban köpeklerinin
dışında160 – 32 = 128 tane köpek vardır.
Yanıt B
Örnek Soru Nur Hanım manavdan aldığı 2 kg armut için 5,60 TL ödemiştir. Buna göre, aynı fiyattan 5 kg armut alsaydı kaç TL öderdi?Cevap
O halde, Nur hanım 5 kg armut alsaydı 14 TL öderdi.
Yanıt C
Örnek Soru
5 defterin fiyatı 15 TL ise 6 defterin fiyatı
kaç TL’dir?
Cevap
0