Cevaplar

2013-01-09T23:07:10+02:00

     UYARI - UYARICILIK VE TEBLİĞ GÖREVİ

          Maide süresi 67.ayet: '' 
Ey resul rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun.''

         
Tebliğ peygamberi Hz.Muhammed...İlk ona indi Vahiy, gelen ayetleri ilk o anlattı o tebliğ etti bütün insanlığa. Müşrik, Putperest toplumlara uyarı-uyarıcılık ve tebliğ görevini ilk peygamberimiz hz.muhammed yaptı bize. 

         Bu uyarıcılık ve tebliğ görevini yaparken çok büyük sıkıntılar ve cefalar çekti. Taşlandı, dişleri kırıldı, eziyetlere maaruz kaldı. Uyarıcılık ve tebliğ görevini yapanlar bu sıkıntı ve cefalarla mutlaka karşılaşırlar.

      
   Hz.peygamberimiz uyarıcılık ve tebliğ görevini yaparken müşrik putperestler peygamberimize şu teklifi yapıyorlardı: '' Ey Muhammed! seni hükümdar yapalım, seni en güzel kızlarımızla evlendirelim, sana mal mülk verelim. Bu davandan vazgeç.'' Hz.peygamber ise şunu söyledi: 

         Hz.peygamber: '' Bir yanıma güneşi, bir yanıma ay'ı verseniz yine de davamdan vazgeçmem.''

         İşte bütün uyarı ve tebliğ görevi yapanları kendilerine bunu örnek alması gerekir.

         Peygamber ile birlikte ku'ran-ı anlamış, ku'ran-ı gırtlaklarından aşağı indirmiş olan uyarıcı ve tebliğ adamları bu görevlerinden sorumludurlar. Ku'ran şunu söyler: 

1 3 1