Cevaplar

2012-10-05T17:16:57+03:00

1. Bir birleşik önerme totoloji değilse bir çelişki olduğu söylenebilir mi ? ÖrnekLerLe Gösteriniz .
2.(0 v 1) ^ [(0 ^ 1) v (1 v 0)] = 1 olduğunu gösteriniz 
3. (1' ^ 1) ^ [(1 ^ 1')] ^ (1 v 1)'] =0 olduğunu gösteriniz. 

1. p : ''Karadeniz Bölgesi Türkiye'nin Kuzeyindedir . '' 
s : '' Türkiyenin Başkenti İstanbuldur . '' 
a. önermelerini bularak p ^ s bileşik önermesini oluşturunuz.Doğruluk Değerini bulunuz .

b. Önermelerini kullanarak p v s bileşik önermesini oluşturunuz.Değilini bulunuz.

2.0 v [(1 v 1) ^ 0] önermesinin doğruluk değeri nedir ?
3.0 v [1 ^ r] = r ise r nin doğruluk değeri için ne söyleyebilirsiniz ?

ALIŞTIRMALAR

1. p ve q herhangi iki önerme olsun.
a. (p ^ p') ^ ( q' v q) = 0
b. p ^ (q v q') = p olduklarını tablo yaparak ve bağlaçların özelliklerini kullanarak gösteriniz 

2. ''y Bir tek tam sayı ise 2y bir çift tam sayı değildir.'' önermesinin karşıtı Tersi ve karşıt tersi nedir ? 

3.[p v (q ise p)] birleşik önermesinin en sade halini yazınız.

4.0 ise p = 1 olduğunu gösteriniz 

5. (p ^ 1) ^ [(0 v p ) v (p ^ p')] önermesinin totoloji mi yoksa çelişki mi olduğunu gösteriniz 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

1. p ^q ise p' ^ p' ^ q önermesinin doğruluk değerleri tablosunu yapınız 

2. ( p ise q) = ( p' v q) özelliğinin varlığını doğruluk değerleri tablosu yaparak gösteriniz . 

 
0
2012-10-05T17:36:01+03:00

1) Aşağıdakilerden kaç tanesi önermedir?
I) Elma yiyorum
II) şiir bir matematiksel terimdir
III) her doğal sayı için 2n-1 tek sayıdır
IV) bir yarim olsun gözleri yeşil
V) bir hareketlinin hızı yolun zamana oranına eşittir
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2) önermesinin değili (olumsuzu) aşağıdakilerden hangisine denktir?
A) B) C) D) E) 

3)bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine daima denktir?
A) B) C) 1 D) 0 E) 

4) I. IIIII. denkliklerinden hangileri daima doğrudur?

A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) Yalnız III E) II ve III

5) olduğuna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1 dir?
A) B) C) D) E) 

6) bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine daima denktir?
A) B) C)1 D)0 E) 

7) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) pp1 0 B) q1qq C) p1p1
D) p(qp) 1 E) (pq) (pq) p


8) önermesi hangisine denktir
A) p1 B) 1 C) p D) 0 E) q1 

9) olduğuna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1 dir?

A) B) C) D) E) 


10) Aşağıdaki bileşik önermelerden hangisi totolojidir?
A) B) C) D) E) 

11) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) (1Λ1)Λ00 B) (1v0) Λ01 C)1Λ(0v0)0
D)(1Λ0)v11 E) (0v1)v11
12) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) x+y=5 [x=3 y=2] B)x.y=12[x=3 y=4]
C) [x=6 y=4 ] x.y=24 D) x2=16 x=4
E) x2-x-12=0 x=4 x=-3

13) bileşik önermesinin indirgenmiş(en sade) biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) B) 1 C) 0 D) E)

14) olduğuna göre önermesinin doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) B) C) D) E)

15) bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine daima denktir?
A) 1 B)0 C)q D) r E) 

16)bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine daima denktir?
A) 1 B) 0 C) D) E) 

17) önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir
A) B) C) D)1 E) 0

18) Aşağıdakilerden hangisi bir çelişmedir?
A)1vp B)p’Λ(pvq) C)[(pΛq)p]’ D)pΛp1 E) p’vp

19) Doğruluk değeri daima 1 olan önermeye ne denir?

A)totoloji B)denk önerme C)çelişki 
D) bileşik önerme E)açık önerme

20) önermesinin değil i aşağıdakilerden hangisidir?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

21) x tamsayı olduğuna göre aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

A) x- 5 <0 B) x2 +1 >0 C) -x2>0
D) x2-1=(x+1)(x-1) E) x+10> -2

cevaplar 
1C 2A 3C 4C 5B 6C 7E 8C 9D 10D 11B 12C 13B 14E 15A 16 bu kadar bulabildim

1 1 1