Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-10T15:53:19+02:00

lozan barış antlaşması

0
En İyi Cevap!
2013-01-10T15:57:45+02:00

u çalışmada; “Şark Meselesi’ni yada Doğu Sorunu”nu Türk milletinin lehine sonuçlandırmış olan Lozan Barış Antlaşması’nın ortaya çıkış süreci hakkında çok kısa bilgi verildikten sonra, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanması sırasında ve sonrasında Türk basınındaki yansımaları, Türk kamuoyunun tutumu ortaya konulmuştur. Bu bağlamda; Lozan Barış Antlaşmasıhakkında, dönemin Hâkimiyet-i Millîye, Vakit, Tanin, İkdâm, İleri, Akşam, Tevhid-i Efkâr, Tan gibi, Türk basınındaki tepkiler, Türk milletinin Lozan Barış Antlaşması’ndan önceki ve sonrasındaki tutumu, azınlıkların tepkileri, bazı resmî kurumların düşünceleri ve o günün şartlarında var olan sivil toplum örgütlerinin Lozan Barış Antlaşması hakkındaki düşünce ve tepkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

 

Yani Lozan Antlaşması

1 5 1