Cevaplar

2013-01-10T15:54:59+02:00

Gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de en önemli sorunların başında trafik gelmektedir. Nüfus, sürücü ve motorlu araç sayısındaki hızlı artışın yanı sıra, sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan kolay ulaşım ihtiyacı, kaynak yetersizliği ve plansız uygulamalar sonucu, motorlu taşıtların faydadan çok zarar vermesine neden olmaktadır. Yük ve yolcu taşımacılığının %90'1 aşkın bir kısmının şehiriçi ve şehirler arası karayollarımız üzerinden yapılmasına rağmen, trafik alt yapısında ve kamuoyundaki trafik bilincinde yeterli gelişme sağlanamaması nedeniyle trafik, ülkemizin en öncelikli çözülmesi gereken sorunlarının başında yer almıştır. Bu sorun, toplumumuzun belirli bir kısmını değil, bireyleri ve kurumlarıyla birlikte tamamını ilgilendiren çok boyutlu bir nitelik taşımaktadır. Her gün kendisini hatırlatan ve hiç istisna tanımadan herkesi hedef alan trafik kazaları, meydana geliş sebepleriyle kaza tanımlamasının ötesine geçmesine rağmen, kamuoyunda yeterli derecede tartışılmamaktadır.

Türkiye'de "trafik" kavramı kazaları, kazalar da Trafik Zabıtasını akla getirmektedir. Oysa çağdaş düşünce, trafik kavramını çok daha geniş boyutlarda ele almakta ve genel olarak mühendislik hizmetleri, eğitim, ilk yardım, acil müdahale-kurtarma hizmetleri ve denetimi ön plana çıkartmaktadır. Akılcı ve doğru olan düşünce tarzı da budur.

Sorunun nedenleri, bir anlamda çözüm yollarına da ışık tutmaktadır.  Gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanması, ilk yardım ve acil kurtarma hizmetlerinde iyileştirme, ülke genelinde trafik kültürünün kazandırılması amacıyla düzenlenecek ve kalıcılığı sağlanacak bir eğitim anlayışı, suçla orantılı bir ceza sistemi ve yoğun teknoloji desteği sağlanmış denetim hizmetleri, sorunun çözümünde yararlanılacak en önemli faaliyetler olarak kabul edilmeli ve bu doğrultuda hareket edilmelidir.

Emniyet Genel Müdürlüğü olarak yasadan aldığımız "Denetim" görevini ifa ederken, trafik sorununa bilimsel yaklaşımlarla çözüm bulmak azmi ve çabası içerisindeyiz. Trafik kazalarının nedenleri ve sonuçları konusunda yapılan analizler ışığında, bilinçli personel yetiştirmek ve hedef planlı, etkili denetim uygulayarak trafik kazalarını en aza indirmek, bu azim ve Çabanın başlıcalarındandır. Trafik kazalarını, kazalardan dolayı meydana gelen ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla teşkilatımızın en uçtaki birimine kadar gerekli tedbirlerin alınması ve geliştirilmesi yönünde sürekli olarak faaliyet gösterilmektedir. Bir taraftan, trafik hizmetlerinde görevli personelin bilgi ve birikimlerini geliştirmesi amacıyla, eğitim formasyonu almış personelimiz ve yurt dışından gelen uzmanlar vasıtasıyla yoğun bir eğitim programı gerçekleştirilmekte iken, diğer taraftan, trafik kazalarına neden olan kural ihlalleri belirlenerek, denetimler bu kural ihlallerine yönelik olarak yapılmaktadır. Rastgele bir aracın durdurularak sürücüsünün kurallara uygun davranıp davranmadığının denetlenmesi yerine, teknolojik araç ve gereçler yardımıyla, sadece kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerin denetlenmesine geçilmiştir.

Nasıl ki trafik sorunu toplumun her bireyini doğrudan ilgilendiriyorsa, bu sorunun çözümüne de herkesin katkıda bulunması gerekir. Sorun toplum için ve toplumla birlikte çözülmelidir. Trafik mevzuatının görev verdiği kurumlarla birlikte, başta basın kuruluşları ve sivil toplum örgütleri olmak üzere sosyal, ekonomik ve psikolojik yönlerden zarar görenlerin bilinçli ve gönüllü faaliyetlerde bulunmaları büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda, sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen hizmet ve işbirliği artışı sonucunda, önceki yıllara göre trafik kazaları, ölü ve yaralı sayılarında önemli azalma sağlanmıştır. Bu azalışın devamı en büyük dileğimiz ve hedefimizdir.

Tıpkı trafik sorununda olduğu gibi, diğer sorunların çözümü için atılacak ilk ve en büyük adım da birlikte hareket etmek ve kişisel menfaatlerden ziyade, toplumun menfaatlerini gözetmektir. 7 ay kadar önce böyle bir adım atılarak kurulan Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin teşkilatımız ve ülkemiz açısından hayırlı olması ve kuruluş gayesi doğrultusunda kendisinden beklenen katkıyı sağlamasını temenni ederim. Ayrıca, tüm emeklilerimize ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında olacağımızı bildirir, üye ve çalışanlarınıza sağlıklı, mutlu günler diler, saygılar sunarım.

2 5 2
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-10T16:02:18+02:00

Trafik Kazası - Trafik Kazaları ve Nedenleri

Ülkemizde her Gün yaklaşık 600 ve her Saat 27trafik kazası oluyor. Bu kazalarda Günde 5-20 kişi ölüyor, 200 kadar kişi de yaralanıyor. Ortalama heryıl 5-6 bin kişi ölmekte ve 100-200 bin kişi de yaralanmaktadır.
Trafik kazalarının oluşmasının en önemli etmeni insandır. Bu oran ortalama %94lere kadar ulaşmaktadır.

İnsan Faktörü %66 Sürücü %27 Yolcu %1 Araç Faktörü %5 Yol Faktörleri %1

Trafik Kazalarının Başlıca Nedenleri
Trafik kazalarının sebepleri aşağıda verilen Maddeler halinde gruplandırılabilir :
1. İnsan
a) Sürücü
b) Yaya
c) Yolcu
2. Yol
3. Taşıt
4. Çevre
5. Trafik yönetim,denetim ve uygulaması

İnsan Faktörüne Bağlı Trafik Kazalarının Nedenleri
a) Acemilik,
b) Dikkatsizlik,
c) Uzun süre uykusuzluk,
d) Hatalı sollama,
e) Aşırı hız,
f) Fazla yük taşımak,
g) Alkollü araç kullanmak,
h) Bazı ilaçları kullandıktan sonra araç kullanmak,
i) Trafik kurallarını dikkate almamak,
j) Rutin araç bakımlarını yaptırmamak.

Trafik Kazalarından Korunma Yolları
a) Alkollü araç kullanmayınız,
b) Emniyet kemerinizi mutlaka takınız,
c) Araç kullanırken dikkatinizi dağıtmayınız,
d) Hız limitlerine uyunuz,
e) Far ayarlarınızı kontrol ediniz,
f) Tehlikeli sürüş ve yakın takipten kaçınınız,
g) Bisiklet ve motosiklet kullanırken kaskınızı takınız,
h) Karşıdan karşıya geçerken geçiş kurallarına ve ışıklara riayet ediniz,
i) Kavşaklarda durunuz, tehlikeli yerlerde sollama yapmayınız,
j) Acelelikten kaçınınız,
k) Trafikte dikkatli ve hoşgörülü olunuz.

Emniyet Kemeri

Neden Emniyet Kemeri?
Emniyet kemeri kullanmıyorsanız, vücudunuz aracın hızıyla yol almaya devam eder. Ta ki direksiyon, ön Cam veya torpido sizi durduruncaya kadar. İşte benzer durumlarda ikinci bir çarpışmadan korunmak istiyorsanız bunun tek yolu emniyet kemeri kullanmaktır.

Emniyet Kemeri ve Önlenen Riskler
Trafik literatüründe 30 km/s hızla meydana gelen çarpışmalarda oluşan hasar 1 birim olarak tanımlanırken, 50 km/s hızla meydana gelen çarpışmalarda bu hasarın 9 kat arttığı bilinmektedir.
Emniyet kemeri; araç içinde meydana gelen ölümleri %45, ağır yaralanmaları %50 oranında azaltmaktadır.
Ölümle olan yaralanmalar incelendiğinde baş boyun yaralanmalarının %37, omurga, göğüs yaralanmalarının %8 oranında olduğu görülmektedir.

0