Cevaplar

2013-01-10T16:08:34+02:00
DTCF Kuruluş Amacı:

Fakültenin kuruluşunu öngören 2795 sayılı yasanın gerekçesinde ise iki ayrı gereksinme vurgulanmıştı:

"Başkentte bir yönden Türk kültürünü bilgi yöntemi ile işleyecek bir inceleme ve araştırma kurumu; öte yandan ortaöğretim kurumlarımıza ulusal dil ve tarihimizin bilimsel ve en yeni anlayışlarına göre hazırlanmış öğretmen yetiştirmek..."
Böylece 9 Ocak 1936'da Mustafa Kemal'in de katıldığı büyük bir törenle açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bilimsel araştırmalar yapma ve yaymanın dışında. Tarih Kurumu ile Dil Kurumu'nun çalışmalarını da bir arada değerlendirip senteze varmaya da çalışacaktı.


Başkentte Türk kültürünü bilgi yöntemi ile işleyecek bir inceleme ve araştırma kurumuna olan gereksinmeyi karşılamak öte yandan orta öğretim kurumlarımıza ulusal dil ve tarihimizin bilimsel ve en yeni anlayışlarına göre hazırlanmış öğretmen yetiştirmek..." amacıyla kurulan ve 9 Ocak 1936'da Mustafa Kemal'in ve İsmet İnönü'nün de katıldığı büyük bir törenle öğretime başlayan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) bilimsel araştırmalar yapma ve yaymanın dışında Tarih Kurumu ile Dil Kurumu'nun çalışmalarını da birlikte değerlendirip senteze varmaya çalışacaktı.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Mustafa Kemalin ulusal kültürün oluşması için zorunlu gördüğü tarih ve dil çalışmalarını yürütmek dil devrimini gerçekleştirmek amacıyla iki ayrı dernek kurulmuştu: Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu.

Bu kurumlar çalışmalarını sürdürürken elde edilen verilerin bilimsel açıdan değerlendirilmesine bu alanlarda uzmanlara ve öğretmenlere gereksinim duyuyor böyle bir akademik yapıdan yoksunluk kendini hissettiriyordu.

Bu gereksinimi gidermek için 1935 yılında Başkent Ankara'da adını doğaldan doğruya Mustafa Kemal'in koyduğu Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin kurulmasına karar verilmişti. Kuruluş yasası TBMM'de görüşülürken Millî Eğitim Bakanı Saffet Arıkan bu fakültenin kuruluş amacını şöyle belirtmişti:

"Atatürk'ün yüksek dehasından doğan ve kendi kutlu eliyle yaratılan tarih ve dil devinimi bunlara bağlı olan arkeoloji ve coğrafya bilgileri için Ankara'da bir fakülte açılacaktır. Bu fakülte bu bilimleri öğretecek üretecek ve olabildiğince kısa bir süre içinde bilim dünyasının gözü önüne bu hakikatleri sermeye çalışacaktır."

Fakültenin kuruluşunu öngören 2795 sayılı yasanın gerekçesinde ise iki ayrı gereksinme vurgulanmıştı:

"Başkentte bir yönden Türk kültürünü bilgi yöntemi ile işleyecek bir inceleme ve araştırma kurumu; öte yandan ortaöğretim kurumlarımıza ulusal dil ve tarihimizin bilimsel ve en yeni anlayışlarına göre hazırlanmış öğretmen yetiştirmek..."

Böylece 9 Ocak 1936'da Mustafa Kemal'in de katıldığı büyük bir törenle açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bilimsel araştırmalar yapma ve yaymanın dışında. Tarih Kurumu ile Dil Kurumu'nun çalışmalarını da bir arada değerlendirip senteze varmaya da çalışacaktı.

1936 yılında 195 öğrenci ile öğretime başlayan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 13 Haziran 1946'ya kadar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermiş bu tarihten itibaren 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile Ankara Üniversitesi'nin bünyesinde yer almıştır.
0
2013-01-10T16:10:25+02:00

Başkentte Türk kültürünü bilgi yöntemi ile işleyecek bir inceleme ve araştırma kurumuna olan gereksinmeyi karşılamak öte yandan orta öğretim kurumlarımıza ulusal dil ve tarihimizin bilimsel ve en yeni anlayışlarına göre hazırlanmış öğretmen yetiştirmek..." amacıyla kurulan ve 9 Ocak 1936'da Mustafa Kemal'in ve İsmet İnönü'nün de katıldığı büyük bir törenle öğretime başlayan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) bilimsel araştırmalar yapma ve yaymanın dışında Tarih Kurumu ile Dil Kurumu'nun çalışmalarını da birlikte değerlendirip senteze varmaya çalışacaktı.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Mustafa Kemalin ulusal kültürün oluşması için zorunlu gördüğü tarih ve dil çalışmalarını yürütmek dil devrimini gerçekleştirmek amacıyla iki ayrı dernek kurulmuştu: Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu.

Bu kurumlar çalışmalarını sürdürürken elde edilen verilerin bilimsel açıdan değerlendirilmesine bu alanlarda uzmanlara ve öğretmenlere gereksinim duyuyor böyle bir akademik yapıdan yoksunluk kendini hissettiriyordu.

Bu gereksinimi gidermek için 1935 yılında Başkent Ankara'da adını doğaldan doğruya Mustafa Kemal'in koyduğu Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin kurulmasına karar verilmişti. Kuruluş yasası TBMM'de görüşülürken Millî Eğitim Bakanı Saffet Arıkan bu fakültenin kuruluş amacını şöyle belirtmişti:

0