1- sümerler tarihe hangi yönleriyle etki etmişlerdir?

2-hitit,lidya iyonyalıları anlatınız?

3-çin uygarlığın özellklerini yazınız ?,

4-türklerin ana yurdu ve göçlerin sebebleri ve sonuçlarını yazınız?

hepsini cevplayın lütfen btün hepisnin cevaplarını isitoyrum gzl yazn ltfen yoksa şikyt edrm ona göre :))

1

Cevaplar

2013-01-10T16:16:48+02:00

sümerliler;

- İlk defa yazıyı kullanarak tarih çağlarını başlattılar (Çivi yazısı).

- Dört işlemi kullanmışlar, sayıları bulmuşlar, ve çemberi 360'a bölmüşlerdir.

- İlk yazılı kanunlar Sümer kralı Urgakina tarafından yapılmıştır.

- Ay yılı takviminin temellerini atmışlardır.

- Sümerlerde her erkek asker sayılırdı.

- Tekerleği icat ettiler.

 

 

 

0