Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-10T16:26:46+02:00

 

İyonik Bağ Oluşumu  

İyonik Bağ:Atomların birbirine elektron alıp vermesinden dolayı oluşan bağ türüne iyonik bağ adı verilmiştir.İyonik bağ çeşidiyle oluşan bileşiklere de iyonik bağlı bileşikler denilmiştir.Örneğin bir atomun karalı yapıya geçmesi için 1 elektron fazlası var.Başka bir atomunda kararlı yapıya geçmek için 1 elektron eksiği var.1 elektron fazlası olan atomu X atomu olarak adlandıralım.1 elektron eksiği olanı da Y atomu olarak adlandıralım.

   X ve Y elementlerinin arasında iyonik bağ oluşur.Oluşan bileşikte otamatikman iyonik bağlı olmuş olur.X atomu fazlası olduğundan o bir elektronu Y atomuna verir ve bu sayede iyonik bağ oluşmuş olur.Örneğin sodyum(Na) elementinin bir elektron fazlası vardır yani yükü +1’dir.Klor(Cl) elementininde 1 elektron eksiği vardır.Sodyum fazlası olan elektronu klor elementine verir ve aralarında iyonik bağ oluşur.Bunun sonucunda NaCl yani sofra tuzu oluşur 
1 5 1
2013-01-10T16:27:07+02:00

İyonik bağ, zıt ve eş yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik kuvvetlere dayanan bir kimyasal bağ türüdür.

En dıştaki yörüngeleri dolu olan atomlar oldukça kararlı durumdadırlar, başka atomlarla bileşik oluşturma eğilimi göstermezler. Sadece soygazların yörüngeleri tamamen doludur, diğer tüm elementlerin dış kabuklarında eksik elektron bulunmaktadır.Oysa atom, tüm yörüngelerinin dolu olması yönelimindedir ve eğer dolu değilse bunu sağlamaya yönelecektir. Bu konumda atomun başına iki farklı olay gelebilir, dış kabuktaki elektronlardan kurtularak zaten dolu olan bir alttaki kabuğu son kabuk haline getirmek ya da dış kabuğu dışarıdan elektron alarak tamamlamak.

Elektron verme eğiliminde olan bir atomla elektron alma eğilimindeki bir atom reaksiyon alanına girdiklerinde, aralarında bir elektron alışverişi olur. Bunun sonucunda elektron alan atom negatif iyon (anyon), elektron veren atom ise pozitif iyon (katyon) haline gelecektir. Bu şekilde aralarında elektrostatik çekme kuvveti yaratılan atomlar iyonik bağla bir bileşik oluştururlar. İyon bağına elektro valans bağ da denilmektedir.

İyonik bağla oluşan bileşiklerin bir ortak özelliği, elektroliz edilebilmeleridir. Yani iyonik yapıdaki sıvı ve katı çözeltiler elektriği iletirler. İyonik yapılı katılar ise iletken değildirler. Bir diğer özellik de elektronların kuvvet ile tutulması nedeni ile iyonik kristallerin ısıyı ve elektriği iletmemesi, diğer bir deyişle yalıtkan olmalarıdır.

İyonik bağ oluşumunda, metal, düşük elektronegatifliği nedeniyle bir elektron vererek pozitif bir iyon (katyon) oluşturur. Normal sofra tuzunda, sodyum ileklor iyonları birbirlerine iyonik bağ ile bağlıdır. İyonik bağ genellikle metallerle ametaller arasında gerçekleşir. Ametal atomlarının elektronegatifliği yüksektir ve kolayca elektron alıp negatif iyon (anyon) oluşturabilirler. Dolayısıyla, iki veya daha fazla iyon, elektrostatik kuvvetlerin etkisiyle birbirlerini çekerler. Bu tür bağlar, hidrojen bağından daha kuvvetli fakat kovalent bağ ile hemen hemen aynı kuvvettedir.

İyonik bağlanma yalnızca, bağlanmış atomlar serbest olanlardan daha düşük enerjiye sahip olduklarında ve reaksiyonun toplam enerji değişimi, reaksiyonun gerçekleşmesi yönünde ise meydana gelir. Toplam enerji değişimi ne kadar büyükse, bağ o kadar güçlüdür. Tüm iyonik bağlar bir tür kovalent ya da metalik bağ özelliği taşırlar. İki atom arasındaki elektronegatiflik farkı ne kadar büyükse bağ da o kadar iyoniktir. İyonik bile

 

1 5 1