Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-05T18:17:29+03:00

bi İslâmiyet bir yardımlaşma dinidir İslâmiyetten önce de sonra da hiç bir din ve fikir sistemi onun kadar bu konuya eğilmemiş yardım anlayışını ve bu anlayışın uygulanışını bu kadar geniş boyutlara ulaştıramamıştır
Kur’an-ı Kerim’den öğrendiğimiz bu gerçeği, hayatımızın her anında görüyoruz Geçmişte olduğu gibi, şimdi de hayatı paylaşan insanlar, aynı düzeyde değillerdir, örneğin zayıfı, güçlüsü, fakiri, zengini,erkeği, kadını gibi Böyle insan toplulukları beraber doğup, beraber ölürler Bu beraberlik “hayat”ın kaynağını oluşturuyor
Ancak bu farklı insanlar, yaşadıkları süre içinde birbirlerine ihtiyaç duyarlar Zenginler bile fakirlere ihtiyaç duyar Hiç bir zengin benim kimseye ihtiyacım yoktur diyemez O insan servetini çalıştırdığı insanların gücü ile kazanır Zira kimi çalıştırıyorsa ona muhtaç demektir
İnsanların birbirlerine muhtaç olmaları, aralarındaki yardımlaşmaları zorunluluğunu ortaya çıkarırYardımlaşma toplum halinde yaşamanın sonucudur
Cenâb-ı Hakk: “İyilikte ve kötülükten sakınmakta birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın” buyuruyor Zekat vermenin, güzel söz söylemenin, ve daha pek çok şeyin, iyi olarak kabul edersek, yardımlaşmanın sınırını sonsuz olduğunu anlarız
Yardımlaşmanın konusunun içinde, maldan sevgiye kadar herşey verilebilir Verme işi bazan zekat fitre gibi mecburi olduğu halde, bazan tamamen isteğe bağlıdır Bu vermenin sınırı yokturBu yardımın dışında, müslümanlar birbirlerine sevgi ile bağlanmak zorundadırlar

b) Yardımın İnsanların ve Toplumların Yaşamlarındaki yaptığı değişiklikler:

1- Yardımla yoksullar korunmuş olur Onlara yapılan maddi yardımlar, onların hırsızlık gibi kötü yollara sürüklenmesini engeller
2- Yardım yapanla yapılan arasında sevgi ve ülfet doğaryardımla topluma kazandırılan insanlar kin, hased, düşmanlık gibi kötü huylardan kurtulur, kimsenin malında gözü olmaz
3- Hz Muhammed, müslümanlara yardım edilenin değil, yardım eden kişi olmalarını bildirmiştirSıkıntı zamanında müslümanlardan yardım, anlayış ve sevgi görenler, sıkıntılarını atlatınca, alan değil veren kişiler olmaya çalışacaktır
4- Zekât, sadaka ve diğer maddî yardımlar, müslümanların güçlü olmalarında, birlik ve beraberlik içinde bulunmalarında en büyük etkendir Yardımlaşma, zenginle fakir, tokla aç arasındaki uçurumu kapatır ve sevgi, saygı bağı kurar
5- Yardımlaşmanın yaygın olduğu toplumlarda dostluk duyguları güçlü olur Fakirlik ve bununla gelen dilencilik ortadan kalkar

c) Yardımlaşma Çeşitleri:

1- Maddî Yardım:
Yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah’ındırFakat, Cenâb-ı Hakk, yerde ve gökte bulunan bütün varlıklar, yüce katından bir lütuf ve bağışlama olarak, insanların hizmetine vermiştir Varlığın sahibi olan Allah Teâla, bunu, kullarından dilediğine verip dilediğinden alacağını açıklamıştırAncak kendilerine mal ve mülk verdiği kişilere, malları ile ilgili bazı sorumluluklar yüklemiş ve görevler vermiştir Bu sorumluluk ve görevler, Allah’ın bir emaneti olan mallardan bir kısmının başkalarına verilmesidir Cenâb-ı Hakk, iman ve namazdan sonra, malın başkalarına verilmesini emretmiştir Buna “infak etmek” denir İnfakın üç çeşit kısmı vardır(Farz, vacip ve mendup) Farz olan zekât, vacip olan fitredir
Dünyada kalacak olan malımızın, Allah’ın emrine göre kullanılması ve harcanması önemli bir iştir Bu harcama, âhirete uzanan geçide sağlam bir köprü kurmamızı sağlar
Hayır ve iyilik, mal, el ve dille yapılır Yapılacak bütün iyiliklere “sadaka” denir
Mal ile yapılacak iyilik ve yardımın başında zekât gelir Zekât, insanların ihtiyaçlarından fazla olan mallardan başkalarına vermeleridir ve mecbûri bir yardım şeklidirBunun dışında, sadaka ile başkalarına yardım etmemiz gerekir
İnsan yakınlık derecesine göre başkalarına yardım etmelidir (Çocuğu annesi-babası, kardeşi, yakın akrabaları, yakın ve uzak komşuları, içinde yaşadığı toplumun diğer bireyleri) Ancak maddî olarak yardım edilecek kişilerin gerçekten yoksul olmaları gerekir
Fakat insan gönül zenginliğinin yerine, elinde olanın daha fazlazını ister, gözünü hırs bürür Bunun yerine Allah’ın bize nimet olarak verdiği malların hayır yolunda, bize emrettiği şekilde harcanması olumlu bir davranıştırYalnız insan istediği malı değil, mallarından sevdiklerini yoksullara vermek zorundadır, böylece Allah’ın rızasını kazanır
Mal ile yapılacak yardımlardan biri de “karz-ı hasen”dirBu yardım, faiz veya benzeri menfaat beklemeden ödünç para verilerek yapılırKaynakwh webhatticom:
Herkesin yararlanabileceği çeşme, köprü, cami, hastane, okul, yol gibi kurumlar yaptırmak da mal ile yapılan yardımlar arasındadırBu tür hayır eserlerine sadaka-i câriye denir ve bu kişiler öldükten sonra da, o yerler hala işliyorsa sevabı çok olur
Sosyal ve ekonomik bakımdan malla yapılacak en önemli yardımlardan biri de zenginlerin mallarını yatırıma aktarmalarıdır ve çalışmak isteyenlere iş ve geçim imkanı hazırlamalarıdır

0