Cevaplar

2013-01-10T16:34:35+02:00

Yazımızda kısa hikaye örneklerinden Köle ile Aslan, Şahin ile Horoz, Çaylakla Bülbül adlı kısa hikayeleri okuyabilirsiniz…

Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı, romandan kısa edebi yazılardır. Hikaye ile roman türünün taşıdığı özellikler yakın olsa da hikaye romandan daha kısa bir türdür ve hikayedeki kahramanların sayısı daha azdır. Olaylar daha dar bir çevrede geçmektedir. Roman türünde ise olaylar daha geniş bir atmosferde geçmektedir. Anlatım bakımından romana benzeyen ancak romandan daha kısa olan yazı türüdür. Olmuş ya da olabilecek olayların anlatıldığı bu türde sadece kahramanların belirli özellikleri vurgulanmaktadır.

Olayların genellikle yüzeysel olarak anlatılmaktadır. Kişiler çoğunlukla hayatlarının belirli bir dönemi içinde anlatılır ve kişilerin tek yönü üzerinde durulur. Romanda birden çok olay işlenirken, hikaye de tek bir olay işlenmektedir. Olayın öncesi ve sonrası okuyucuya bırakılmaktadır. Romanda kahramanların en ine ayrıntıları hakkında bilgi verilirken, hikaye de şahısların çoğu uzun uzadıya tanıtılmaz ve karakter tahlillerine gidilmez. Çevre tektir ve sınırlıdır.

1 3 1
2013-01-10T16:35:09+02:00

Olay Hikayesi:
Öncüsü Fransız yazar Maupassant.Türk edebiyatında takipçisi ise Ömer Seyfettin'dir.Bu tarz hikayede önemli olan yer,zaman ve kişi üçlüsüne dikkat ederek olayları okuyucuya aktarmaktır.Olaylar tüm çıplaklığıyla okuyucuya aktarılmalıdır.

Durum hikayesi:
Öncüsü Rus yazar Çehov.Türk edebiyatında Sait Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendan bu akımın takipçileridir.Hikayede asıl olan "olay" değildir. Hikaye, sona erdiği zaman her şey bitmiş değildir. Hikaye, asıl bundan sonra başlıyor demektir. Zira, kişiler tamamıyla tanıtılmadığı, olaylarda kesinlik hâkim olmadığı için okuyucunun hayal kurması devamlı hareket hâlindedir ve kendine göre yorumlar yapmaya uygundur.

0