Cevaplar

2013-01-10T16:42:33+02:00

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİNİN YAZILIŞI–OKUNUŞU Birden fazla atomun belirli oranlarda kimyasal reaksiyon sonucu bir araya gelmesiyle oluşan yeni, saf maddeye bileşik denir. Bileşiklerin en küçük yapı taşları moleküldür. Bileşiklerin özellikleri Saf ve homojen maddelerdir. Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılabilir. Erime ve kaynama noktaları, öz kütleleri sabittir Bileşiği oluşturan elementler sabit kütle oranlarında birleşir. Bileşikler formüllerle gösterilir. Bileşiğin kimyasal özellikleri kendisini oluşturan elementlerin kimyasal özelliklerinden farklıdır. Öncelikle iyon,anyon ve katyon kavramlarını açıklamamız gerekiyor.Yüklü atom veya atom gruplarına iyon denir.(+) yüklü iyonlara katyon,(-) yüklü iyonlara da anyon denir.Katyonlar +1 , +2 , +3 ve +4 yüklü olabilir. Anyonlar da -1 , -2 ve -3 yüklü olabilir.

Yazının devamı için tıklayın >> : http://www.sevgiadasi.com/bilesikler-ve-formullerinin-yazilisi-okunusu/

0
2013-01-10T16:43:10+02:00

iki bileşiğin altındaki sayının karşısındaki bileşiğin üzerine yazılması ve 1.bileşik her zamn katyon 2. bileşik her zaman anyon olur

0