1.Vücudumuzda oluşan atık maddelerin vücut dışına atılmasına ne ad verilir? (5 P) A.Sindirim B.Solunum C.Boşaltım D.Beslenme 2.Vücudumuz için gerekli olan besin maddeleri hangi sindirim organımızda emilerek kana karışır?(5 P) A.Mide B.Ağız C.İnce bağırsak D.Kalın bağırsak 3.Aşağıdaki yapı ve organlardan hangisi boşaltımda görev yapar?(5 P) A.Ağız B.Mide C.Böbrekler D.Yemek borusu 4.Vücudumuz için gerekli enerjiyi sağlayan besinler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?( 5 P) A.Vitaminler,proteinler B.Yağlar,mineraller C.Su,proteinler D.Karbonhidratlar,yağlar 5.Aşağıdakilerden hangisi bir ısı birimi değildir?(5 P) A.Joule B.Gram C.Kalori D.Kilojoule 6.Suyun ısı alarak sıvı halden gaz haline geçmesi olayına ne ad verilir?(5 P) A.Buharlaşma B.Erime C.Yoğuşma D.Donma 7. 2000 kalori kaç kilokalori eder?(5 P) A.5 kcal B.4 kcal C.3 kcal D.2 kcal 8.Bir çaydanlık suyu ısıttığımızda suyun sıcaklığının daha fazla olması için ısıtmamız gereken süre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?(5 P) A.5 dakika B.6 dakika C.7 dakika D.8 dakika 9.Aşağıdaki besin maddelerini özellikleriyle eşleştiriniz?( 12 P) 1.Karbonhidrat …….. Yapıcı ve onarıcıdır. 2.Protein …….. Hastalıklara karşı vücudumuzun direncini arttırır. 3.Vitamin …….. Enerji verir. 4.Yağlar …….. Mısır , fındık, susam , zeytin gibi bitkilerde bolca bulunur. 10.Sindirimde görevli yapı ve organlar nelerdir?Yazınız.(18 P)  ……………………….  ………………………..  ……………………….  ……………………….  ……………………….  ………………………. 11. Dişlerimizin sağlığını korumak için yapmamız gerekenlerden 2 tanesini yazınız.(10 P)  …………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………….. 12.Boşaltımda görevli yapı ve organlar nelerdir? Yazınız.( 12 P)  …………………………………  …………………………………  …………………………………  …………………………………

2

Cevaplar

2013-01-10T16:55:51+02:00

Bosaltim ince bagirsak bobreklerrrr karbonhidratlar ve yağlarrrrrrrrrr , Jou

2 5 2
2013-01-10T17:54:03+02:00

tektek  yaz bna kardesım al  su  emaili [email protected]

2 5 2