Avşar Elleri

Kalktı göç eyledi Avşar elleri

Ağır ağır giden eller bizimdir

Arap atlar yakın eyler ırağı

Yüce dağdan aşan yollar bizimdir

Belimizde kılıcımız kirmani

Taşı deler mızrağımın temreni

Hakkımızda devlet vermiş Fermanı

Ferman padişahın dağlar bizimdir

Dadaloğlum yarın kavga kurulur

Öter tüfek davlumbazlar vurulur

Nice koç yiğitler yere serilir

Ölen ölür kalan sağlar bizimdir

şiirinin yorumunu,söz sanatlarını bulurmusunuz?

2

Cevaplar

2013-01-10T16:58:11+02:00

Pek anlamam ama sana şöyle yardımcı olayım.

 

ŞİİRDE YORUM
Şiirde yorum yapıldığı vakit genelde herkes farklı anlamlar çıkarır. Bu yorum farklılığının temel sebebi, şiirin günlük dilin gerçekliğinden sıyrılarak imgesel bir gerçekliğe geçmiş olmasıdır. İmgeleri herkes farklı değerlendirecektir.

Bir şiirin çeşitli zamanlarda farklı kişilerce değişik yorumlanmasının sebepleri şunlardır:
1-   İçinde bulunulan psikolojik, siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ortam.
2-   Şiirde imgelerin kullanılmış olması.
3-   Şiirle ilgili yeni verilerin ortaya çıkması.
4-   Şiir metninin farklı anlamlar sezdirecek şekilde kurulmuş olması.

Bir şiiri yorumlamaya başlarken şu ölçütler göz önünde bulundurulmalıdır:   

1-   Şiirdeki kelimeleri, tamlamaları, sözleri iyice kavramalıyız.
2-   Metni yorumlamak amacıyla özümsemeliyiz.
3-   Metindeki imgelerin şiirdeki karşılığını iyi tespit etmeliyiz.
4-   Şiirin temasını ve yapısını doğru belirlemeliyiz.
5-   Metni farklı zaman ve zeminde tekrar okumalı, ilk okuduğumuzdan farklı olan yönleri bulmalıyız.
6-   Metnin yazıldığı dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik şartlarını da değerlendirmemize katmalıyız.

1 1 1
2013-01-10T17:17:12+02:00

SÖZ SANATLARI : Teşbih, Teşhis, Tenasüp, Cinas................................................................................

0