Cevaplar

2013-01-10T17:51:40+02:00

sonuna -ed- gigi ekler geliyor

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-10T17:57:55+02:00
PRESENT PERFECT TENSE YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN

Bu zaman içinde kullanılan yardımcı fiiller have / has cümle içerisinde kelime olarak bir mana ifade etmezler. Vazifeleri sadece sadece yardımcılık yapmaktadır. “Sahip olmak” manasındaki kullanışları bu yapı içerisinde aranmamalıdır.

Türkçemizde buna benzer kullanım şekli olan bir zaman olmadığı için İngilizce öğrenen Türklere en zor gelen zaman budur. Fakat aşağıda yapılacak izahlar iyice okununca mutlaka anlaşılacaktır.


Bu zamanda fiillerin her zaman üçüncü hali kullanılır.

1. Present Perfect Tense Structure : Yapı He
She
It
Ahmet
Ayşe
The cat has (‘s) worked ( 3. hal) Çalıştı. ( O erkek çalıştı.)
Çalıştı. ( O kız çalıştı.)
Çalıştı (O cansız veya hayvan çalıştı).
Ahmet çalıştı.
Ayşe çalıştı.
Kedi çalıştı. I
We
You
They
Ali and Kemal
The children have (‘ve) Çalıştım.
Çalıştık.
Çalıştın(ız).
Çalıştılar.
Ali ve Kemal çalıştılar.
Çocuklar çalıştılar.

Olumsuz yaparken

He
She
It
Ahmet
Ayşe
The cat has not (hasn’t) worked Çalışma / dı / dım / dık / dın(ız) / dılar. I
We
You
They
Ali and Kemal
The children have not  (haven’t)

Soru yaparken

Has he
she
it worked? Çalış / tı mı / tım mı / tık mı / tın(ız) mı / tılar mı? Have I
we
you
they

Olumsuz soru yaparken

Has he
she
it not Hasn’t he
she
it worked Çalışma / dı mı / dım mı / dık mı / dın(ız) mı / dılar mı? Have I
we
you
they Haven’t I
we
you
they

Kısa cevaplar
Present perfect tense te kısa cevaplar diğer zamanlardaki gibidir.

Örnekler verelim

Have you seen Ali? Ali’yi gördün mü?
Yes, I have. Evet gördüm.
No, I haven’t. Hayır görmedim.

Has he resigned? O istifa etti mi?
Yes, he has. Evet etti.
No, he hasn’t. Hayır, etmedi.

Fiillere 3. hal gelme meselesi Past Tense konusunda anlatıldığı gibidir. Düzenli fiillere  -ed eklenir. Düzensiz fiillerin aynen ezberlenmesi lazımdır.

Düzensiz fiilleri 3. hale koyma şekli aynen 2. hale kkoyma şekli gibi, yani fiillerin sonuna  -ed,  -d  veya  -ied  eklenir.

2. Present Perfect Tense Usage: Kullanıldığı yerler Yukarıda bahsettiğimiz gibi Türçemizde bunu tam olarak karşılayan bir zaman yoktur. Bu yüzden bu zamanı Türkçeye yaptı, yapıyor, yapmaktadır, yapmıştır gibi şekillerde çevirmek mümkündür ama en çok yaptı şeklinde çevrilir.

Bu zamanın kullanımında olayın ne zaman veya nasıl olduğu çok önemli değildir. Önemli olan olayın kendisidir. Yani olayın olup olmadığıdır.

I have cleaned the table. Masayı temizledim.

Burada önemli olan masanın falanca tarafından tmizlendiği değil, masanın şu anda temiz olduğu ve kullanıma hazır bulunduğudur.

He has opened the window. Pencereyi açtı.

Bu cümlede yine önemli olan, pencerenin şu anda açık oluşu ve pencerenin açık olmasından arzu edilen durumun gerçekleştiği veya gerçekleşmeye elverişli duruma geldiğini anlatmaktır.

Have you seen Mustafa? Mustafa’yı gördün mü?

Bu cümlede şöyle düşünelim. Farz edelim ki cümleyi söyleyen kişi Mustafa’yı şu anda aramaktadır. Bu kişi için, karşı tarafın kendisine Mustafa’yı bulabileceği şekilde bir cevap vermesi lazımdır.

Karşı taraf buna
“Yes I saw him yesterday” ( Evet, dün gördüm.) diye karşılık vermesi hiç de arzu edilen bir sonuç doğurmaz.

I have heard about that film. O filmi duydum.

Bu cümlede filmin ne zaman duyulduğu önemli değildir. Önemli olan öznenin filmden haberdar oluşudur.

 
0