Cevaplar

2013-01-10T17:44:58+02:00

yeniçeri ocağında osamnlının ihtiyaç duydugu askerler yetiştirilir

0
2013-01-10T17:46:05+02:00


"


Çeri" Türkçe'de "


asker" demektir. Yeniçeri ise "yeni asker" anlamına gelmektedir. Janissaries veya janizaries olarak yabancılar tarafından kullanılmaktadır. I. Murat, yeni bir sınıf ihdas ettiği, kendisine babadan kalan yaya (piyade) ve atlı (süvari) yanında yeni bir asker sınıfı ortaya çıkardığı için, bu zümreye "Yeniçeri" denilmiştir.

Yeniocağı Teşkilatının ana çizgileri

Ocağın büyük bir kısmı İstanbul'daki kışlalarda yaşarlardı. Büyük merkezlerde yeniçeriler vardı. Kumandan " Yeniçeri Ağası" idi. " 
Orta" denilen taburlara ayrılmışlardı. Bütün ortalar birleşip 


Ocak meydana getirilerdi. Büyük 


taşra şehirlerde yeniçeri birlikleri, İstanbul'da ki belirli ortalardan alınmış er ve subaylardan müteşekkildi. Yani bunların asıl bağlı oldukları yer,


İstanbul'daki ortalardı. Yeniçeri ağası, 


Divan-ı Hümayun üyesi, yani bakandır. Daima askerdir, amiri 


sadrazamdır. Sadrazamla Yeniçeri Ağası arasında başka bir kumandan kademesi yoktur. Ocağın herşeyinden sorumlu ve bu sorumluluğun tabii neticesi olarak ocak üzerinde her türlü yetkiyi sahipti. 


Padişah bir numaralı yeniçeri sayılırdı.

Yeniçeri sancakları

Her ortanın kendi sembolünü taşıyan flamalar vardı. Her ortaya bir sancak verilirdi. Sancaklarda Hz Alinin kılıcı Zülfikar olurdu. Seferde bu sancak, o ortada kumandanın çadırının önüne toprağa saplanırdı. Büyük sancağın beyaz olması, ocağın 


sünni olduğunu gösteriyordu. "


Azam Bayrağı" denilen sancak ise, beyaz atlastan yapılırdı. Seferde Yeniçeri Ağası'nın önüne dikilirdi. Yeniçeri Ağası İstanbul'da ise, 


Sekbanbaşının ortağının önüne dikilirdi. Üzerine altın sırma ile 


Fetih Suresinden 


Fetih ayet-i kerimesi işlenmiştir:

"inna fetehna leke mübina ve yansureke'ıllahu nasren aziza"

Yeniçeri unvanları ve sanatları

Yeniçeri komutanlarına bugünkü manada generallerine, albaylarına ve diğer subaylara "


Ağa" denilirdi. Yeniçeri Generalleri ile diğer Kapıkulu Ocakları Generalleri anlaşılırdı. "


Ağavat hazaratı" denilirdi.

Yeniçerilerin bektaşi tarikatına girmesi çok yaygın bir gelenekti. Ocağa "


Hacı Bektaş Ocağı" denilirdi. Ancak başka 

 

mevlevi

 

havletinakşi 

 

elami tarikatlarından olan yeniçeriler vardı.

0