Cevaplar

2013-01-10T18:03:46+02:00

 - Mısır Uygarlığı ilk çağda en gelişmiş uygarlıklardan biriydi.

 - Mısır ülkesi Nom (Nomos) denilen illere ayrılmıştı. Her ilin başında merkezden gönderilen valileler bulunurdu.

 - Eski Mısır’ı Firavun denilen krallar yönetirdi. Firavunlara “katip” denilen devlet adamları yardım ederlerdi.

 - Firavunların idaresinde arabalı ve yaya olmak üzere sınıflandırılan güçlü ve disiplinli ordular bulunmaktaydı.

 - Mısırlılar ölümden sonra hayatın devam edeceğine inandıkları için mumyacılığa önem verdiler. Bu durum Mısırlıların tıpta ilerlemelerini sağladı. Mısırlıların inançları “Çok Tanrılı” idi. En önemli tanrıları “Amon – Ra” idi. Nil ve Oziris’te önemli tanrılarındandı.

 - Pi sayısını bularak Geometriye önemli katkıda bulunmuşlardır.

 - İlk tapu ve kadastro uygulaması Mısır’da görüldü.

 - 365 günlük ilk takvimi (güneş yılı takvimi) Mısırlılar geliştirip kullanmışlardır. Bu takvimi daha sonra diğer uygarlıklar geliştirip günümüz Miladi Takvimi’ni bulmuşlardır.

 - Mısırlılar kendilerine özgü “Hiyeroglif”i (resim yazısını) geliştirdiler. Bu yazıyı daha çok palmiye liflerinden yapılan papirüs ve taş anıtlara yazarlardı.

 - Mısır’da hukuk gelişmemiştir. Bunun önemli nedeni Firavun’un ilah olarak görülmesidir.

 - Firavunlar için yapılan piramit denilen mezarlar ile tapınaklar en önemli sanat eserlerini oluşturur. Keops piramidi, Mikerinos piramidi ve Karnak Tapınağı ile Luksor Tapınağı ünlü eserleridir.

 - Mısır önce Pers istilasına uğradı, ardından M.Ö Makedonyalı Büyük İskender tarafından işgal edildi.

0
2013-01-10T18:04:10+02:00

kitapa bak ? çok açıklayıcı bulursun 

0