Cevaplar

2013-01-10T18:19:01+02:00
SAF MADDE-ELEMENT-BİLEŞİK

 

SAF MADDE-ELEMENT-BİLEŞİK
ARI(saf) MADDE:
 Özellikleri her tarafında aynı olan, fiziksel ayırma yöntemlerinin hiçbiriyle kendilerinden daha basit maddelere dönüştürülemeyen madde türüdür. Element ve bileşik olmak üzere iki tür arı madde vardır.

ELEMENT: Aynı tür atomlardan oluşan en basit arı maddeye element denir. Metaller ve ametaller olarak iki kısımda incelenirler.

BİLEŞİK: Kendisini oluşturan maddelerin birbirine oranı aynı kalan, fakat onlara benzemeyen homojen maddelere bileşik denir.
İyonik yapıda bileşikler (iyonik bağlı bileşikler) ve moleküler yapıda bileşikler (kovalent bağlı bileşikler) olarak sınıflandırılabilirler.

Bileşiklerin özellikleri

Bileşiği oluşturan elementlerin kütle oranları sabittir. Bileşiklerin belirli bir formülleri vardır. Bileşikler bileşenlerine kimyasal yöntemlerle ayrılırlar. Bileşiği oluşturan bileşenler kendi özelliklerini yitirirler. Her zaman homojendirler. Dış koşullarla belirtilmiş sabit ayırdedici özelliklere sahiptirler. Kimyasal yöntemlerle elde edilirler. Oluşumlarında kütle korunur
1 3 1