Cevaplar

2013-01-10T18:25:36+02:00

SÖZ SANATLARI

1. “Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!”

dizesinde hangi edebi sanatlar vardır?

A)   Teşhis -  hüsn-i talil

B)   Telmih – kinaye

C)   Mecaz-ı mürsel – teşhis

D)   Hüsn-i talil – tecahül-i arif

E)   Tevriye – cinas

 

2.  Benzetmenin iki temel unsurundan (benzetilen ve benzeyen) sadece biri söylenerek yapılan teşbihe “istiare”denir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde istiare sanatı vardır?

A)  Can kafeste durmaz, uçar gider bir gün elbet.

B)  Ölüler, hepimiz için yalvarın Allah’a!

C)  Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar... D)  Arıyorum aklımda bir ninni bestesini...

E)   Nerde kaldı sevgilim, seni ilk öptüğüm gün?

 

3.  Gül-i ruhsarına karşu gözümden kanlı akar su

     Habibim fasl-ı güldür bu akarsular bulanmaz mı?

Bu beyitteki sanat için aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A)   Şair, çok iyi bildiği bir şeyi bilmezlikten   

       gelmiştir.

B)   Sebebi bilinen bir olay, bir durum, gerçek sebebi  

       dışında daha güzel bir sebebe bağlanmıştır.

C)   Bir kelime, aynı yerde birden fazla manada  

       kullanılmıştır.

D)   Herkes tarafından bilinen geçmişteki bir olay ,   

       bir veya birkaç kelime ile hatırlatılmıştır.

E)   Ses bakımından (okunuş ve yazılışları) aynı veya  

       birbirine çok yakın fakat manaları ayrı  

       kelimeler bir arada kullanılmıştır.

 

4.    Yar sana,

 Çağlar sular yarsana,

 Çünkü Ferhat’ım dersin,

 Bulunmaz mı yar sana?

0
2013-01-10T18:25:38+02:00

ilk cumhurbşkanı kimdir m.kemal ATATÜRK

0