Cevaplar

2013-01-10T18:35:18+02:00

hangi dersten gireceksin...................

0
2013-01-10T18:35:34+02:00

ME SINAVI     MATEMATİK TESTİ

 

Bir sınıftaki öğrencilerin 8 tanesi basketbol, 12 tanesi voleybol oynayabilmektedir.Hem basketbol , hem de voleybol oynayabilen öğrenci sayısı 5 , hiçbirini oynayamayan öğrenci sayısı 10 kişi ise bu sınıfın öğrenci mevcudu kaç kişidir ?

 

 

 

 

 

     a) 25         b)30             c)35           d)40

 

Aşağıdaki şemada taralı bölgeyi veren ifade hangisidir?

         

                                  

a)      (A∩B ) UC         A              B

            b)  B \(AUC)

            c)   (AUB) \C                  

            d)   (AUB) ∩C

                                                   C

                  

Rakamları birbirinden farklı olan 4 basamaklı en küçük sayı ile ; 3 basamaklı en büyük doğal sayının farkı kaçtır ?

 

 

 

 

 

 

a)  24      b)  877     c)  235    d)  247

 

Ardışık 4 doğal sayının toplamı 106 ise; bu sayıların en büyüğü kaçtır?

 

 

 

 

 

 

 

a) 25       b)26         c)27         d)28

 

a ile b birer rakamdır.a+b en fazla kaç olabilir ?

 

 

 

a)   9     b) 10     c)  17     d)  18

 

   A   8                 bölme işleminde A sayısı

                6                   en çok kaç olabilir?

 

         K

 

 

a)  46     b)  48     c)  50     d)  55

 

  9 x ( 7 – 2 ) = ( 9 x ) – ( 2 x ▲)  işleminde + ▲  işleminin sonucu kaçtır ?

 

 

 

 

a)  2     b)  7     c)  9     d)  16

 

12 + 8 : 4 – 2 = işleminin sonucu  aşağıdakilerden hangisidir ?

 

 

 

 

a)  3     b)  5     c)  10     d)  12

 

      9.   işleminin sonucunu bulunuz ?    

 

 

 

                                                                      

             a)  14       b)  15     c)      d) 

   

  33 + 22 + 15 = işleminin sonucu kaçtır ?

 

 

 

 

a)  13     b)  14     c)  32     d)  36

   

  Aşağıdaki sayılardan hangisi aralarında asaldır ?

 

 

a) 5 ile 12    b)7 ile 21    c) 3 ile 12   d)14 ile 35

 

 E.K.O.K ları 20 ; E.B.O.B  leri 100 olan iki sayıdan birisi 40 ise diğeri kaçtır ?

 

 

 

 

a)  40     b)  50     c) 100     d)  200

 

 kesrinin basit kesir olması için ; a yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır ?

 

 

 

a)  7     b)  5     c)  3     d)  2

 

 

 

 

 

 

 

a)      b)      c)  40     d)  20

 

      kesrinin 2 katının 5 katı kaçtır ?

 

 

 

 

a) 10    b)  7     c)       d) 

 

 tamsayılı kesri , hangi sayı ile çarpılırsa, çarpma işleminin etkisiz elemanı elde edilir ?

 

 

 

 

 

 

a)            b)           c)          d) 

 

 

     0                                        1                                             2                                             3

                  A          B                      C

 

 

                Sayı doğrusunda verilenlere göre;

      C – ( A + B ) işleminin sonucu nedir ?

 

 

 

 

 

a)            b)           c)           d) 

 

 

 

 kumaş 3 kişiye eşit olarak paylaştırıldığında , her birinin alacağı kumaş kaçar cm olur ?

 

 

 

 

 

 

 

a)  60     b)  80     c)  90     d)  120

 

        sıralamasının doğru olması için n yerine hangi sayı yazılmalıdır ?

 

 

 

 

 

 

 

a)  9     b)  10     c)  11     d)  12

 

    ile  toplamı 130 olan sayının  kaçtır ?

 

 

 

 

 

 

 

a)  200     b)  100     c)  50     d)  140

 

 

Yanıtlar

A                                11.A D                                12.B A                                13.C D                                14.D C                                15.B D                                16.B D                                17.A D                                18.B A                                19.A C                                20.B
0