Cevaplar

2013-01-10T18:42:28+02:00

 3 4 5 6 7 8  üniteler what about falan

0
En İyi Cevap!
2013-01-10T18:42:40+02:00

İNGİLİZCE DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (3)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 7/… SINIFI

İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A. Aşağıdaki cümleleri “indirect speech” yapısına dönüştürünüz.

 

1. “I don’t like Spanish.”  (Hasan)

 

 

2. “I like cartoons.” (she)

 

 

3. “We don’t like war.”  (they)

 

 

4. “I eat olives and eggs for breakfast.” (he)

 

 

5. “I want to be a fireman.” (Fred)

 

 

 

B. Aşağıdaki boşlukları “have to – has to” ile doldurunuz.

 

1. Tina ………………… (get up) early tomorrow.

 

2. Brian…………..…… (go) train station.

 

3. The boys are ill. They………….……..(drink) medicine.

 

4. Tomorrow is Sunday. I………………. (not / go) to school.

 

5. Merilyn ………………(wear) uniform at school.

 

 

C. Aşağıdaki İngilizce kelimelerin Türkçelerini yazınız.

 

1. tongue _____________________                   6. pullover______________________

 

2. dentist  _____________________                  7.butter  ________________________

 

3. river ________________________                 8.dish  ___________________________

 

4. lake _________________________               9.season__________________________

 

5. flu___________________________              10.intelligent______________________

 

 

D.

high               rich        hot          expensive            big

 

Aşağıdaki boşluklara yukarıdaki sıfatları “superlative” yaparak yerleştiriniz.

 

1. Antalya is __________________ city in Turkey.

 

2. Lamburgini is ____________________ car in the world.

 

3. Everest is ___________________ mountain in Turkey.

 

4. Van (bilgi yelpazesi.net) Lake is _________________lake in Turkey.

 

5. Bill Gates is ________________ man in the world.

 

 

E. Aşağıdaki vücut organlarının İngilizcelerini yazınız.

 

1 5 1