Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-08-30T15:58:30+03:00
Nüfus artışını etkileyen faktörler:


1- Doğumlar 

2- Ölümler, 

3- Göçler, 

4- Ülkenin sınırlarındaki değişiklikler


Dünya nüfusu tarih boyunca sürekli artmıştır Artış oranları başlangıçta yavaş iken günümüze doğru artış oranları hızlanmış, son birkaç asır içinde hızlanmış adeta katlanarak artmaya başlamıştır

İlk zamanlarda insanlar toplayıcılık ve avcılık ile geçim sağladığı dönemlerde yeryüzündeki herhangi bir saha ancak küçük insan gruplarını besleyebilmekteydi Bu durumda insan nüfusunun ister istemez artışının yüksek olması beklenemezdi 

İnsanlar yerleşik hayata geçmesi, tarım toplumuna geçişle küçük sahalarda daha fazla nüfusu besleyebilir duruma gelmiştirAyrıca sanayi toplumuna geçiş ve üretimin artması ve ekonomilerin büyümeleri, yeni alanların keşfedilmesi ve uygun olmayan alanların yerleşime açılması, beslenme barınma ve sağlık koşullarındaki iyileşmeler, insanın ömrünün uzaması ile insanlığın nüfus artışı ve sayısı günümüze doğru sürekli artarak gelmiştirDünya nüfusu sürekli artacak mı?


Saniyede 2–3 kişi dünya nüfusuna eklenmektedir

Dakikada yaklaşık 140 insan dünya nüfusuna eklenmektedir

Günde yaklaşık 200000 kişi dünya nüfusuna eklenmektedir

Her ay yaklaşık 6 milyon insan dünya nüfusuna eklenmektedir (Bir GDoğu Anadolu Bölgesi Nüfusu kadar)

Her yıl yaklaşık 73 milyon insan dünya nüfusuna eklenmektedir (Yaklaşık Türkiye nüfusu kadar)

İnsan nüfusunun artışı günlük ölüm ve doğumların incelenmesiyle belirlenebilir Her gün 328000 doğum olurken 134000 ölüm olduğu hesaplanmaktadır Her gün insan nüfusu 200000'e yakın artmaktadır


Yıllar Dünya nüfusu

1000 310 milyon

1250 400 milyon

1650 500 milyon

1700 610 milyon

1750 790 milyon

1800 980 milyon

1850 1260 milyar

1900 1650 milyar

1910 1750 milyar

1920 1860 milyar

1930 2070 milyar

1940 2300 milyar

1950 2520 milyar

1960 3020 milyar

1970 3700 milyar

1980 4440 milyar

1990 5270 milyar

2000 6060 milyar

15052008 6700 milyar


1950 yılından sonra en fazla nüfus artışlı olmuştur

Dünyada özellikle 1800 yılından sonra dünya hızlı bir nüfus bir artış dönemine girmiştir Dünyada nüfus on bin yıldır artışını sürdürmektedir En fazla nüfus artışı son 200 yılda olmuştur Halen dünya nüfus artışı sürmektedir

1930- 1950 yılları arasında nüfus artışında yavaşlama meydana gelmişBunun nedenleri :

Bu dönem dünyada siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar dönemidir 

Bunun öncesinde 1914- 1918 yılları arası yaşanan 1 Dünya Savaşı ve bunun ortaya koyduğu ekonomik, siyasi ve sosyal yıkımların etkisi henüz bitmeden dünyanın 1930 lu yıllardan sonra başlayan siyasi çekişmeler ve 1940 ta başlayan II Dünya savaşı yıllarının ortaya koyduğun siyasi sosyal, ekonomik sorunlar, mal ve can kayıpları ve hastalık ve ölümlerdir Bu yıllarda güvende olmayan insanlarda doğumlar azalmış, genç nüfus silâhaltında oluğu evlilikler azalmış ve savaşın yol açtığı yıkımlar ve can kayıplarıdır


1960 yılından sonra dünya nüfusu daha hızlı bir artış sürecine girmesinin nedenleri :


1- Tarımdaki Gelişme ve Endüstrileşme: Tarım ve endüstri alanındaki gelişmelere yasam koşullarının iyileşmesini sağlamıştırBöylece kötü beslenmeden kaynaklanan ölümler azalmıştır(Gelir düzeyinin artması, Beslenme düzeyinin artması) 

2- Tıp Bilimindeki gelişmeler: Tıp bilimindeki gelişmelere bağlı olarak doğum oranlarının artması ve ölüm oranlarının azalması nüfus artışına yol açmıştır(Aşılama çalışmalarının artması, Bulaşıcı hastalıklara karşı etkili ilaçların bulunması), 

3-Teknolojik Gelişmeler: Teknolojik gelişmeler, yasam koşullarını iyileştirerek, nüfus artışına dolaylı olarak etki eder 

4-Kadınların eğilim düzeyinin ve ekonomik bağımsızlıklarının artması, 

5- Güvenli ve yeterli su imkânlarının artması, 


0