Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-10T18:48:50+02:00

Ölüler Kitabı'nın çeşitli bölümleri, ölünün mumyalanmış bedeni üzerine yüksek sesle okunmaktaydı. Bunun yapılma­sındaki amaç, bedeninden ayrılmış olan varlığı ycinlendirmek ve ona başta öte alemle ilgili olmak üzere inisiyatik bilgiler vermekti.

İşte bu noktada akıllara bir soru talılmaktadır: "Peki ama ölüler neden mumyalanırdı... "Mumyalamanın ardında me­tapsişik bir düşünce bulunmaktaydı. Ancak bu metapisişik düşünce üzerinde çok fazla durulmamıştır Mumyalamanın metapsişik anlamına geçmeden önce, mumyalamanın nasıl yapıldığını bir hatırlayalım.

Tarihçiler'in Arkeologların, Fizikçiler'in ve Kimyacı­lar'nı birlikte yürüttükleri araştırmalardan çıkan sonuç­lara göre:

Mısır'da Mumyalama işlemi yetmiş günde tamamla­nırdı . Önce beden içindeki çürüyebilcek her şey boşaltılır ve vücut sodyum karbonatlı bir karışım içinde kurumaya bırakılırdı . Kalp ve böbrekler ge­nellikle bedende bırakılır; karaciğer, akciğerler,
Bu anlatılanlara bir itirazımız yok. Ama ortada bir sorun bulunmakladır. Bu anlatılanları aynen uygulayarak yapılan mumyalama deneylerinin tümü başarısız olmuştur. Çünkü gü­nümüz biliminin hesaba katmadığı bir etken, bu araştırmalar­da göz ardı edilmişti.

Mısırlılar mumyalama işlemlerini yukarıda özet halinde aktardığımız gibi yapıyorlardı ama bu işlemlere ek olarak ay­rıca manyetik enerjilerden de yararlanıyorlardı. İşte göz ardı edilen etken buydu.

Metapsişik çalışmalarda "manyetik dondurma" adı veri­len bir uygulama vardır. Bu uygulamada ellerden çıkan man­yetik enerjiler sayesinde, ölü organik maddeler çürümeden ve büyük bir oranda orjinal hali bozulmadan kalabilmektedir. Günümüz metapsişik çalışmalarında manyetik enerjilerini el­leri vasıtasıyla aktarabilme yeteneğine sahip kişilerin (manyetizörlerin) ölü organik maddeleri (balık, çiçek, sığırdili vb.) man­yetik yolla mumyalayabildikleri deneylerle ispatlanmış bulunmaktadır.

Manyetik etkilerin gücüne göre bu mumyalanmış orga­nizmalar bazen yıllarca renk, biçim ve bazı özelliklerini (tad, koku hariç) bozulmadan kalabilmişlerdir. Yoğun manyetik enerjilerin aktarılabildiği deneylerde, mumyalanan organik maddelerin üzerleri sanki ince bir mum tabakası sürülmüş gö­rünümüne bürünmüşlerdir.

Günümüzde Yuıtdışı'ndaki Üniversiteler'in Parapsikoloji kürsülerinde deneysel olarak araştırılan bu uygulama tekni­ğinin en iyi uygulayıcıları, bu bilglerini Atiantisliler'den almış olan Mısırlılar'dı.

0
2013-01-10T18:48:58+02:00

Bedenlerinin ççürümemesi için 

 

0