Cevaplar

2013-01-10T18:51:24+02:00

Yağmur nasıl oluşur?

Yağmurun ilk habercisi bulutlardır. Atmosferdeki su buharı yoğunlaşarak bulutları oluşturur. İki tip yoğunlaşma veya yoğuşma  vardır. Bunlar Ani Soğuma ile Yoğuşma veIsı Vermeden Soğuma ile Yoğuşma olarak tarif edilmektedir. Bu iki yolla oluşan bulutlardan bazıları  yağmur getirir, bazıları ise güzel hava. Bu nedenden dolayı değişik bulut türleri vardır.

 

Bulut türleri ise; Sırrüs Bulutla(saçak bulutlar),  Sırrokümülüs Bulutlar (yumak bulutlar),Sırrosatatüs Bulutlar (tül bulutları), Stratüs Bulutları (katman bulutlar) ve Nımbüs (kara bulutlar) olarak adlandırılırlar.

 

Hemen üzerimizde hareket eden bulutlar, yağış olarak düşemeyecek kadar küçüklükte fakat görünebilir bulutlar meydana getirebilecek kadar büyüklükte, su buharı ve su zerreleri ihtiva eder. 

  

Su  gökyüzünde  devamlı olarak buharlaşmakta ve yoğunlaşmaktadır.Şayet buluta yakından bakarsanız, bazı kısımların gözden kaybolduğunu (buharlaştığını), bazı kısımların da büyüdüğünü (yoğunlaştığını) görebilirsiniz.

 

3 2 3
2013-01-10T18:51:31+02:00

Yağmur nasıl oluşur?

Yağmurun ilk habercisi bulutlardır. Atmosferdeki su buharı yoğunlaşarak bulutları oluşturur. İki tip yoğunlaşma veya yoğuşma  vardır. Bunlar Ani Soğuma ile Yoğuşma veIsı Vermeden Soğuma ile Yoğuşma olarak tarif edilmektedir. Bu iki yolla oluşan bulutlardan bazıları  yağmur getirir, bazıları ise güzel hava. Bu nedenden dolayı değişik bulut türleri vardır.

 

Bulut türleri ise; Sırrüs Bulutla(saçak bulutlar),  Sırrokümülüs Bulutlar (yumak bulutlar),Sırrosatatüs Bulutlar (tül bulutları), Stratüs Bulutları (katman bulutlar) ve Nımbüs (kara bulutlar) olarak adlandırılırlar.

 

Hemen üzerimizde hareket eden bulutlar, yağış olarak düşemeyecek kadar küçüklükte fakat görünebilir bulutlar meydana getirebilecek kadar büyüklükte, su buharı ve su zerreleri ihtiva eder.

 

Su  gökyüzünde  devamlı olarak buharlaşmakta ve yoğunlaşmaktadır.Şayet buluta yakından bakarsanız, bazı kısımların gözden kaybolduğunu (buharlaştığını), bazı kısımların da büyüdüğünü (yoğunlaştığını) görebilirsiniz.

 

Yağmur

Deniz, göl, neh,r gibi yeryüzü suları güneş enerjisinin etkisiyle buharlaşır. Bu nedenle soluduğumuz hava, miktarı değişmekle beraber su buharı içerir. Biz bu su buharını göremeyiz.Su buharı atmosferden yükselirken soğuk hava ile karşılaşır. Bu karşılaşma su buharının su zerrecikleri şeklinde yoğuşmasına neden olur. Yoğuşma sonucu bulut meydana gelir. Bulutu oluşturan su zerrecikleri birleşerek su damlalarına dönüşür. Su damlaları bulutta tutunamayacak ağırlığa ulaştığında yeryüzüne yağmur olarak düşer

 

Yukarıya doğru olan akımlar bulutları desteklediği için bulutlar içinde yoğunlaşan suyun çoğu yağış olarak düşemez. Yağışın meydana gelebilmesi için önce çok küçük zerrelerin yoğunlaşması lazımdır.

 

Su zerreleri çarpışır ve bulutların yağış olarak düşmesini sağlayacak kadar yeterli büyüklüğe ulaşırlar. Tek bir yağmur damlası milyonlarca bulut damlacığından 

1 5 1