Cevaplar

2013-01-10T18:52:14+02:00

Cebecilerin en büyük subayına, "Cebecibaşı" adı verilirdi. Cebecibaşılık makamı boşaldığı zaman, başkethüda bu makama tayin edilirdi. Ancak bazen, Cebehâne başçavuşunun, hattâ sonraları ocak dışından da, Cebecibaşı tayin edildiği olmuştur. Cebecilerin, rütbe bakımından, Cebecibaşı ve dört kethüdadan sonra sırasıyla, cebeci başçavuşu, büyük ve orta kumandanları, odabaşıları ve küçük subaylar gelirdi. Ocağın hesap işlerine "Cebeci Kâtibi" bakardı.

2 4 2
2013-01-10T18:53:28+02:00

Yeniçerilerin silahlarını ve cephanelerini hazırlar ve bunları savaş alanına taşırlardı. Bu ocağın mensuplarına, cebeciler denmekteydi. Kalelere gönderilen cephanelerin korunması, cebeci ocağı tarafından gönderilen cebecilere aitti.

2 4 2