Cevaplar

2013-01-10T19:32:51+02:00

00 e safra ulaşabilir.Konusuaşktır genelde. Fuzuli - Şeyhi - Nabi - ŞEYH GALİP (Leyla ile Mecnun - Hüsrev Ile Şirin ...) 4 - Müstezat: Müstezat ARTIK Mısra anlamına gerçekleşmemiş. Gazel

gibidir. Ayni safra denilebilir. Kafiye düzeni ax - bx - cx - dx ... dir. 5 - Kıt'a: Genellikle two beyitten oluşan şiirlerdir. Beyit counter tuhaf olurum DAHA fazla olabilir. Kafiye düzeni genelde oldugu

Gibiaa - xa - xa - xa ... Dir. Kıt'a Larda Nükte, yergiettikFikir konuları işlenir. b. Nazım BİRİMİ Dörtlük Olan Nazım Şekilleri 1 - Rubia: Dört mısradan oluşanettikKENDİNE Özgü Kuralları Olan Rubia 'Nin kafiye düzeni aaxa düzenindedir. Ayşe TURDE az sözle Eklendi çok SÖZ Söylemeksanattır. Ömer Hayam 2 - Tuyuğ: Divan Edebiyatı 'na Türklerin kazandırdığı 4 mısradan oluşan BIR nazım biçimidir. Kafiye düzeni aaxa Dir. Halk Edebiyatı mani 'nin Divan Edebiyatı karşılığıdır. KADI BUHRANEDDİN - Nesimi - Ali Şir 3 - Murabba: Felsefeettikaşk konularını inceleyen BIR nazım biçimidir. Kafiye düzeni aaaa - bbba - ccca dir. 4 - Şarkı: Şarkılar bestelenmek for yapıldığından fazla Uzun degildir. Divan Edebiyatı 'na Türklerin kazandırdığı nazım şekillerindendir. Değişmez

konusuaşktır. NEDİM - YAHYA KEMAL 5 - Musammat: 6 - Terkib-i Bent: ZİYA PAŞA - BAĞDATLI RUHİ - BAKİ 7 - Terci-i Bent: ZİYA PAŞA

Halk Edebiyatı Nazım Şekilleria. Anonim Halk Edebiyatı 

1 - Mani: 7 'li hece ÖLÇÜSÜ Ile söylenen, tek dörtlükten oluşan şiirlerdir. aaxa 2 - Ninni: 7 'li 8

Daha yaygın9 'lu hece ÖLÇÜSÜ. aaaa 3 - Agit: Bir'in kişinin ölümünden duyulan Acı. abab - CCCB - dddb - eeeb ... 4 - Türkü: Türküler 8 Daha yaygın 11 'li hece ÖLÇÜSÜ. Aşk, tabiat, sevgi ve Güzellik konuları işlenir. b. Aşık Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 - Koşma: Dörtlük counter 3 Daha yaygın 5 tir. 11 li hece ÖLÇÜSÜ kullanılır. abab - CCCB - dddb ... Konu olarak aşk, tabiat, sevgi ve Güzellik işlenir. GÜZELLEME - KOÇAKLAMA - Taşlama - Agit 2 - Semai: 8 li hece ÖLÇÜSÜ kullanılır. 3. Daha yaygın 5-6 dörtlükten oluşur.Güzellik, aşk, tabiat konuları işlenir. 3 - Varsağı: 8 li hece ÖLÇÜSÜ Ile söylenir. Semai Ile benzerlik gösterir.Varsağı Nin Semai den Farkı Varsağı da erkekçe yiğitçe BIR söyleyiş vardir. Bre - hey Gibi ünlemler kullanılır. 4 - Destan: Dörtlük counter sinirli degildir. Hece ÖLÇÜSÜ 11 li kalıbıdır. Oğlu dörtlükte şairin mahrası bulunur. Konu olarak savaş, kahramanlık, kavga, isyan, Yangın Gibi Konular, ayrıca dalkavukluk, parasızlık ve gülünç olaylar işlenir. c. Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı Nazım Şekilleri 1 - İlahi: Konusu din ve çeşitli insanlardır. Allah 'a yalvarma ve ONU övme vardir. 7 li 8 li 11 li hece ölçüleri Ile yazılır. İlahiler 3 Ile 7 dörtlükten meydana gerçekleşmemiş. YUNUS EMRE 2 - Nefes: Bektaşi tarikatına AIT tekke şairlerinin He tarikatlarının düşüncelerini yaymak for söyledikleri şiirlerdir. 3 - Deme: Alevi ve Kızılbaş şairlerin He düşüncelerini Dile getirdikleri bestelenen BIR nazım biçimidir. 8 li hece ÖLÇÜSÜ kullanılır. 3. Daha yaygın 5 dörtlükten oluşur. 4 - Devriye: Vesin, ve Şekil kafiye bakımından ilahiye BENZER. Devriye de İNSANIN Allah 'tan gelip yine Allah' a gideceği konusu işlenir. 5 - Nutuk: Şekil Yönüyle koçma seni BENZER.Tarikata antivirus girenlere mürşitlerin Bilgi vermek for söyledikleri şiirlerdir. 6 - Sathiye: Nefesin BIR türüdür. Ile Tanrı ile konuşur ve şakalaşırcasına yazılan şiirlerdir. d. Batı Edebiyatı 'Dan Alınan Nazım Şekilleri 1 - Sone: Edebiyatımıza Servet-i Finun devrinde Fransızlar Dan girdi. Toplam olarak 14 mısradır.Kafiye düzeni abab - abba - ccd - ede dir. 2 - Terza - Rima: Bir'in Baska Batı Edebiyatı nazım biçimidir.Kafiye düzeni aba - bcb - CDC - d şeklindedir.

1 5 1