Cevaplar

2013-01-10T19:39:46+02:00

1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir?

  A. kapı                    B. yüz                C. yel


 

2. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmıştır?

            A. Arabanın arkasına bindi.

            B. Derslerine çok iyi çalış.

            C. Evimiz buraya çok yakındır.
 

3. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli ( sesteş ) bir sözcük yoktur?

            A. Kapı zili uzun uzun çaldı.

            B. Bakkaldan iki ekmek al.

            C. Ödevini zamanında yapmalısın.

 

4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin  sesteşi yoktur?

 A. bağ              B. gül                C. su

 

5. Aşağıdaki sözcük gruplarını karşılaştırdığımızda hangisi dışarıda kalır?

 A. kır – yol                
B. yukarı - aşağı                    
C.  usta – acemi 

 

6.  “ Dilek çay kenarında oturuyor.”  cümlesindeki çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisiyle aynı anlamdadır?

            A. Berke çayda balık yakaladı.

            B. Bu yıl çay  kurudu.

            C. Bu çay çok demli olmuş.

 

7. Aşağıdaki tümcelerden hangisi anlam bakımından farklıdır?

            A. Yeşil ördek suya daldı.

            B. Aykut yüzme havuzunda derine daldı.

            C. Çam ağacının dalı kırıldı.

 

8. “ ekmek,  gül, süs, çal, uç “ Yandaki sözcüklerden hangisi  sesteş değildir?

    A. ekmek            B. süs                C. gül

 

9. Aşağıdaki tümcelerden hangisi anlam bakımından farklıdır?

            A. Kutuya beş kalem koy.

            B. Gemi güzel bir koya yanaştı.

            C. Kalemini buraya koy.

 

10.  “ kaya, koş, in, kısa “ sözcüklerinden hangisi sesteştir?

      A. in              B. koş                 C. kaya

 
                               CEVAPLAR                               1-B 2-A 3-C 4-C 5-A 6-A 7-C 8-B 9-B 10-A                               www.egitimevi.net                                              

 


 


1. SORU 
 A) ŞIK
 B) ŞIK 
 C) ŞIK 
 D) ŞIK 

2. SORU 
 A) ŞIK 
 B) ŞIK 
 C) ŞIK 
 D) ŞIK 


3. SORU 
 A) ŞIK 
 B) ŞIK 
 C) ŞIK 
 D) ŞIK 

4. SORU 
 A) ŞIK 
 B) ŞIK 
 C) ŞIK 
 D) ŞIK 

5. SORU 
 A) ŞIK 
 B) ŞIK 
 C) ŞIK 
 D) ŞIK 

6. SORU 
 A) ŞIK 

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-10T19:39:54+02:00

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan altı çizili kelimelerin eş anlamlısını bulunuz

 

 

Okulların açıldığı hafta “ilköğretim haftası” olarak kutlanır.

a. talebe              b. Sınıf            c.mektep           d.muallim

 

 

Eylül, ekim ve kasım sonbahar mevsiminin aylarıdır.

a. kış                 b.güz              c.mevsim          d.ay

 

 

Soruları doğru cevaplayınız.

a.sual                 b.çözüm           c.karşılık          d.yanıt

 

 

4.Kırmızı ışık “dur” anlamına gelir.

 

a.beyaz               b.ak               c.al                d.yeşil

 

 

5.Kapının anahtarını gördünüz mü?

 

a.kilit                 b.kol               c.file               d.eşik

                

6. İli vali yönetir.

a.kasaba             b.köy              c.vilayet           d.mezra

 

 

7.Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.

 

a.beden               b.göz              c.gövde            d.baş

 

 

8.Boş zamanlarımızda kitap okuyalım

 

a.dakika              b.saat             c.vakit            d.hafta

 

 

9.Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.

 

a.Türkiye             b.ülke                    c.aile              d.sınır

 

 

10.Herkes evinin önünü süpürürse, bütün şehir temiz olur.

 

a.hane                b.apartman       c.mahalle          d.daire

0