Cevaplar

2012-10-05T20:06:16+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Ahmet Mithat Türk yazar, gazeteci ve yayıncı. Tanzimat dönemi yazarlarındandır. Türk edebiyatının gerçek anlamda ilk popüler yazarıdır. 

0
En İyi Cevap!
2012-10-05T20:06:41+03:00

Romanları
Hasan Mellâh yâhud Sır İçinde Esrar (1874) 
Dünyaya İkinci Geliş yâhud İstanbul'da Neler Olmuş (1874) 
Hüseyin Fellah (1875) 
Felatun Bey ile Rakım Efendi (1875) 
Karı-Koca Masalı (1875) 
Paris'de Bir Türk (1876) 
Çengi (1877)(oyun) 
Süleyman Musûlî (1877) 
Yeryüzünde Bir Melek (1879) 
Henüz On Yedi Yaşında (1881) 
Karnaval (1881) 
Amiral Bing (1881) 
Vah! (1882) 
Acâib-i Âlem (1882) 
Dürdâne Hanım (1882) 
Esrâr-ı Cinâyât (1884) 
Cellâd (1884) 
Volter Yirmi Yaşında (1884) 
Hayret (1885) 
Cinli Han (1885) 
Çingene (1886) 
Demir Bey yâhud İnkişâf-ı Esrâr (1887) 
Fennî Bir Roman Yâhud Amerika Doktorları (1888) 
Haydut Montari (1888) 
Arnavutlar-Solyotlar (1888) 
Gürcü Kızı yâhud İntikam (1888) 
Nedâmet mi? Heyhât (1889) 
Rikalda yâhut Amerika'da Vahşet Âlemi (1889) 
Aleksandr Stradella (1889) 
Şeytankaya Tılsımı (1889) 
Müşâhedât (1890) 
Ahmed Metin ve Şîrzât (1891) 
Bir Acîbe-i Saydiyye (1894) 
Taaffüf (1895) 
Gönüllü (1896) 
Eski Mektûblar (1897) 
Mesâil-i Muğlaka (1898) 
Altın Âşıkları (1899) 
Hikmet-i Peder (1900) 
Jön Türkler (1910)

Öyküleri
Kıssadan Hisse (1870) 
Letâif-i rivayet 
Suni'fi Zann(1870) 
Gençlik (1870) 
Esâret (1870) 
Teehhül (1870) 
Felsefe-i Zenân (1870) 
Gönül (1870) 
Mihnetkeşân (1870) 
Firkat (1870) 
Yeniçeriler (1871) 
Ölüm Allâhın Emri (1873) 
Bir Gerçek Hikâye (1876) 
Bir Fitnekâr (1876) 
Nasîb (1877) 
Çifte İntikam (1887) 
Para (1887) 
Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar (1887) 
Diplomalı Kız (1890) 
Dolabdan Temâşâ (1890) 
İki Hud'akâr (1893) 
Emânetçi Sıdkı (1893) 
Cankurtaranlar (1893) 
Ana-Kız (1893)

OYUNLAR: 
Eyvah (oyun, 1871) 
Açık Baş (oyun, 1874) 
Ahz-ı Sar yahut Avrupa'nın Eski Medeniyeti (1874) 
Zuhur-ı Osmaniyan (1877) 
Çengi (1877) 
Çerkeş Özdenler (1884) 
Fürs-i Kadim'de Bir Facia yahut Siyavuş (oyun, 1884)

DİL KİTAPLARI: 
Durub-ı Emsal-i Osmaniye Hekimiyatının Ahvalini Tasvif (1871)

TARİH: 
Kainat (15 kitap, 1871-1881) 
Üss-i İnkilab (2 cilt, tarih 1877-1878) 
Tarih-i Umumi (2 cilt, 1878-1879) 
Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide (3 cilt, 1886-1888) 
Tedris-i Tarih-i Edyan (1913) 
Tedris-i Tarih-i Umumi (1913)

MAKALE-MEKTUP: 
Menfâ (1877) 
Zübdet-ül Hakayık (anı-belge, 1878) 
Ekonomi-Politik (1879) 
Müntehabat-ı Tercüman-ı Hakikat (3 cilt, 1883) 
Arnavudlar ve Solyotlar (1888) 
Müntehebat-ı Ahmed Mithad (3 cilt, 1889) 
Halla-ü Ukad (mektuplar, 1890)

RUHBİLİM: 
Nevm ve Hâlât-ı Nevm (1881) 
İlhamat ve Tagligat (1885)

 

bunları yazmıştır

 

1 5 1