Bir bölgenin yeraltı kaynakları bakımından zengin olması ve o bölgede bu yer altı kaynağının işletilmesi, bu yöreye nüfusu çeken önemli etkenler arasında gösterilebilir. Buna göre, Türkiye’de yer alan aşağıdaki merkezlerden hangisi yeraltı kaynakları yönünden zengin olmasına bağlı olarak nüfus çeken bir yer konumundadır? A) Batman B) Trabzon C) Ankara D) Mersin 16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun yoğun olduğu yörelerden biri değildir? A) Doğu Karadeniz kıyıları B) Çukurova yöresi C) Çatalca-Kocaeli Bölümü D) Hakkari yöresi 17. İstanbul ve İzmir’de doğum oranları Türkiye ortalamasının altındadır. Ancak nüfus ve nüfus yoğunluğu en fazla olan illerdir. Bu durumun temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Bebek ölüm oranlarının az olması B) Yoğun olarak göç almaları C) Gelen turist sayısının fazla olması D) Yer şekillerinin düz olması

1

Cevaplar

2013-01-10T19:51:49+02:00

aynılarını şuan ben çözdüm. Zambak yayınları dimi ? :D :D: :D 

 15.A 16.D 17.B

 

Hoca cevap anahtarlarınızı mı aldııı :D

2 5 2