Cevaplar

2013-01-10T19:59:25+02:00

KUTADGU BİLİG 

*11. yy’da (1069-1070) Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. 

*Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur. 

*Kutadgu Bilig ‘’saadet veren bilgi.ilim’’ anlamına gelir. 

*Didaktik bir eserdir. 

*Mesnevi şeklinde aruz vezniyle 6645 beyit olarak yazılmıştır. 

*Eserde 173 tane de dörtlük vardır. 

*Eserde,toplum hayatındaki bozuklukları düzeltecek,insanı mutlu edecek yollar bulmak;bu yolları,devrin hükümdarına öğütler halinde göstermektir. 

*Ahlak,dinin, önemi,devlet idaresi gibi konulara da değinilmiştir. 

*Eserde dört sembolik şahsiyet yer alır. 

*Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. DIVAN-I LÜGATİ’T TÜRK 

*11.yy’da (1072-1074) Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. 

*Ebul Kasım Abdullah’a sunulmuştur. 

*Türkçe’nin ilk sözlüğü ve dilbilgisi kitabıdır. 

*7500 Türkçe kelimenin Arapça karşılığı verilmiştir. 

*Türk dilini Araplara öğretmek amacıyla yazılmıştır.Bu nedenle Arapça olarak kaleme alınmıştır. 

*Yazar Türkçe kelimelerin karşılıklarını ve bunu halk dilinden derlediği örneklerle delillendirmiştir. 

*Türk boyları ve coğrafyası ile Türklerin örf ve gelenekleri üzerine önemli bilgiler vardır. 

*Devrinin Türk dünyasını gösteren bir haritada vardır. 

*Hakaniye lehçesi kullanılmıştır. ATABET’ÜL HAKAYIK 

*12.yyde ‘’Edip Ahmet Yükneki’’ tarafından kaleme alınmıştır. 

*Eser Sipehsalar Mehmet Bey adlı birine sunulmuştur. 

*Atabet’ül Hakayık ‘’hakikatler eşeği’’ anlamına gelir. 

*Aruz vezniyle mesnevi tarzında yazılmıştır. 

*Didaktik bir eserdir. 

*Cömertlik,doğruluk,ilim gibi konular işlenmiştir. 

*Eserde 46 beyit ve 101 dörtlükten meydana gelmiştir. 

*Dörtlükler manilerdeki gibi aaxa şeklinde kafiyelenmiştir. 

*Eserin dili biraz ağıdır.Arapça ve Farsça kelimelere rastlanır. 

*Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. DİVAN-I HİKMET 

*12.yy’da Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. 

*Hikmet: Ahmet Yesevi’nin şiirlerine verdiği isimdir. 

*Eserin dili sadedir. 

*Eserin yazılma gayesi, halka İslamiyet'i hikmetli bir şekilde öğretmektir. 

*Dörtlüklerle ve hece vezniyle yazılmıştır. 

*Hakaniye lehçesi kullanılmıştır. KİTAB-I DEDE KORKUT 

*Destan dan halk hikayesine geçiş döneminin ürünüdür. 

*12 hikayeden oluşur. 

*Olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olaylar eserde iç içedir. 

*Türklerin eski yaşam tarzları ile ilgili ayrıntılar yanında İslam dini ile ilgili özelliklerde vardır. 

*Eserde geçen ‘’Dede Korkut’’meçhul bir halk ozanıdır. 

*Hikayelerde oğuzların çevredeki boylar ile aralarındaki savaşlar ve kendi iç mücadeleleri yer alır. 

*Hikayelerin konuları;aşk,yiğitlik gösterisi,karamanlık,boylar arasındaki savaştır. 

*15. yy’da kaleme alınmıştır. 

*Eserin yazarı belli değildir. 

*Nazım ile nesir iç içedir. 

*Hakaniye lehçesi kullanılmıştır.

1 5 1