Cevaplar

2013-01-10T20:06:08+02:00

1.    Coğrafyanın incelemiş olduğu belli başlı konular;

a)    yer şekillerinin oluşumu

b)    tarım ürünlerinin yetişme şartları ve coğrafi dağılımı

c)    maden kaynaklarının coğrafi dağılımı

d)    İklimi etkileyen faktörler

e)    Nüfusun artması ve nüfus dağılımı

 

2.

a) Jeomorfoloji: yeryüzü şekillerinin oluşumunu ve bu oluşuma etkili olan süreçleri inceleyen bilim dalıdır.

 

b) Klimatoloji: iklim olaylarının ve bu iklim olaylarının insanlar ve diğer canlılar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalıdır.

 

3.

Renklendirme Yöntemi: Fiziki haritalarda alçak ve yüksek yerleri göstermek amacıyla yapılır.

Renklendirme yapılan fiziki haritalarda her bir rengi karşılık geldiği yükseklik basamağı vardır.

500 – 1000 m        = sarı

0 – 500 m     = Yeşil

Denizler ise mavi renkle gösterilir.

 

4.    Tarama yönteminin kullanıldığı haritalarda eğimin fazla olduğu yerlerde tarama çizgileri sık ve kalın , eğimin az olduğu yerlerde ise tarama çizgileri seyrek ve ince çizgilerle geçmektedir

 

5.   Yanıt A ( 1/450.000)

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

a)    4 numaralı yer: 1800m 5 numaralı yer: 1000m

b)    1 numaralı (bilgi yelpazesi.net) yerde kapalı çukur bulunmaktadır.

c)    3 ve 4 numaralı yerler arasında yükselti eşittir.

 

9.

 

 

10.

 

0
2013-01-10T20:06:11+02:00

-harita nedir -ölçek nedir -kroki nedir -haritanın krokiden farkı nedir   -coğrafya nedir.

0