cevaolarını verirseniz iyi olur :)

1. Adam, elini uzattı; tam onu koparacağı sırada, mor menekşe: “Bana dokunma!” diye bağırdı.

Bu cümlede en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? 89 ÖYS

A) Teşbih (Benzetme) B) Tezat

C) İstiare D) Kinaye

E) İntak (Konuşturma)

2. Divan edebiyatında “hicviye” denilen alaylı yergi şiirinin Halk edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 97ÖYS

A) Koşma B) Semai C) Taşlama

D) Destan E) Türkü

3. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden değildir? 83 ÖYS

A) Aruz vezniyle yazılmış olma

B) Kaside, gazel, mesnevi ve rubai gibi belli nazım şekilleri içinde yazılma

C) Parça güzelliğine değil bütün güzelliğine önem verme

D) Duygu ve düşünceleri kalıplaşmış birtakım söz sanatlarıyla anlatma.

E) Yabancı sözcükler ve dil kurallarıyla fazlaca yüklü olma

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır? 91 ÖYS

A) Ağaçlar kökünden kopacak gibi

Bir türlü dinmiyor başlayan tipi

B) Çınla ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla!

Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla

C) Kardır yağan üstümüze geceden

Yağmurlu, karanlık bir düşünceden

D) Dağlar, omuz omuza yaslanan dağlar

Sular kararınca paslanan dağlar

E) Kervan yürür peşi sıra düşemem

Yıldız akar uçsam da yetişemem

5. Aşağıdakilerin hangisinde bir kinaye vardır? 92

A) Gönül sevdiğinden soğur

Görülmeyi görülmeyi

B) Gölgesinde dinlendiğim

Koca çamlar yerinde mi

C) Şu karşıma göğüs geren

Taş bağırlı dağlar mısın

D) Elbet bir devasız dertten

Doğan göz bir zaman ağlar

E) Uçtu kuşların kervanı

Her biri bir dala gider

1

Cevaplar

2013-01-11T14:28:17+02:00

1 intak

2bilmiyorum

3e

4e veya c

5c  olabilir bence

0