Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-06-29T01:38:37+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
-Trablusgarp Savaşı 1911-1912 yılları arasında sümüştür
-Osmanlı Devleti-İtalya Krallığı arasında sürmüştür.
-Mustafa Kemal Paşa gözlemci olarak görevlendirildiğinde vapurla kaçak gidebilmiştir.
-Askeri gücü yetersiz olduğu için Mustafa Kemal Paşa fazla direnenemiştir.
-İtalyanların,İtalya Krallığının 250.000 civarı askeri,Son teknoloji havan topları ve 30 civarı uçakları vardı. Osmanlının ise gönüllü olarak toplamda 25.000-30.000 civarı kuvveti bulunmaktaydı.
-İtalya Krallığı III.Vitolo Uşi Antlaşmasını imzalatmaya zorlayarak Balkan Savaşlarının çıkmasına patlak göstertmiştir.
-Trablusgarp haricinde;Çanakkale boğazları,Adriyatik Denizi ve kıyılarında ve 12 Ada da boy göstermiştir.

İYİ DERSLER...
19 3 19