Cevaplar

2013-01-10T20:26:00+02:00

Küresel iklim değişikliği ve enerjide dışa bağımlılığın yarattığı sorunlar, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi her geçen gün daha da attırmaktadır. Tüm ülkeler gelecekleri için alternatif ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda somut hedefler ve planlar ortaya koymaktadır. Uluslar arası işbirlikleri çerçevesinde oluşturulan çalışma grupları, temiz ve yenilenebilir enerji konusunda somut hedefler konulmasını ve planların başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadır.

0