Cevaplar

2013-01-10T20:28:32+02:00

Elektromanyetik tayf veya elektromanyetik spektrum (EMS), evrenin herhangi bir yerinde fizik kurallarınca mümkün kılınan tüm elektromanyetik radyasyonu ve farklı ışınım türevlerinin dalga boyları veya frekanslarına göre bu tayftaki rölatif yerlerini ifade eden kavramdır. Herhangi bir cismin elektromanyetik tayfı veya spektrumu, o cisim tarafından çevresine yayılan karakteristik net elektromanyetik radyasyonu tabir eder

 

 

Kara cisim ışıması, herhangi bir cismin, sıcaklığına bağlı olarak salınan elektromanyetik ışımadır. Elektromanyetik ışınım, oluşma tarzına göre iki gruba ayrılır. Isıl (termal) yansıma ve termal olmayan yansıma. Termal yansımaya, kara cisim ışıması(yansıması) da denilmektedir.

 

 

Güneşsel aydınlatma gücü , gökbilimde kullanılan bir aydınlatma gücü birimidir. Yıldızlardan yayımlanan ışıközü biçimindeki gücü ölçer.

Uzlaşımsal olarak, Güneş'in aydınlatma gücüne eşittir: 3.827 × 1026W, veya 3.827 × 1033erg/s.

 

 

bir cismin yayabileceği maksimum radyasyonun dalgaboyu sıcaklıkla ters orantılıdır. daha sıcak cisimler kısa dalgaboylarında, daha soğuk cisimler uzun dalga boylarında enerji yayar

 

1 5 1