1- Mısır Uygarlığında

I. cesetlerin mumyalanması

II. hiyeroglif yazının kullanılması

III. kral emirlerinin tanrı buyruğu sayılması

durumlarından hangileri, ölümden sonraki hayata inanıldığını gösterir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I ve III

2- Kast sistemi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hint Uygarlığında görülen bir sosyal sınıflama sistemidir.

B) Her üye ancak kendi kastı içinde evlenebilir.

C) Kast kurallarına uymayanlar en ağır şekilde cezalandırılır.

D) Kast sistemi sebebiyle Hintliler bir millet olamamışlardır.

E) Kast sistemi içindeki sınıflar arası geçiş serbesttir.

3- Çinliler; kâğıt, mürekkep, matbaa, pusula ve barutu kullanarak,

I. bilim,

II. askerlik,

III. tarım

Alanlarının hangilerinde başka milletlerin ilerlemesine katkı yapmışlardır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) II ve III

4- Günümüzde kullandığımız Latin harflerini ilk kez alfabe haline getiren uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miken Uygarlığı

B) Fenike Uygarlığı

C) Roma Uygarlığı

D) Yunan Uygarlığı

E) İskender uygarlığı soruları doğru çözene hediye

2

Cevaplar

2013-01-10T20:33:12+02:00

1) A

2) E

3) A 

4) B  bu arada çok kolay sorular............................

2 4 2
2013-01-10T20:33:20+02:00

1-a 2-b 3-d 4-eeeeeeeeeee

1 1 1