Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-10T20:34:18+02:00
Kesir Problemleri 1.Yasin hikâye kitabının önce 1/3 ünü, sonra 1/6 sını okuyor. Yasin’in kitabının kaçta kaçı kalmıştır? 
A-1/2 sini  B- 2/18 ini  C-1/6 sını  D-1/18 ini 
 

 

2. Muğla- Antalya arası 615 km dir. Yolun 2/5 ini otobüsle,1/15 ini ise bisikletle kalanını ise uçakla gitmek isteyen bir yolcu uçakla kaç km yol gidecektir? 
A-400  B- 287  C-328  D-135 
  3. 5 sınıftan oluşan bir okulun 1/6 ü birinci Sınıf ,1/9 u ikinci sınıf, 2/6 sı üçüncü sınıf, 5/18 i ise 4 sınıf ve geri kalanı 5. Sınıftır. Bu okulda beşinci sınıfa giden öğrenci sayısı 24 olduğuna göre okul mevcudu kaç kişidir? 
A-12 B- 192 C-216 D-84 
  4. 3/5 ile 1/10 nun toplamı 56 eden sayının kendisi kaçtır? 
A-70 B- 80 C-60 D- 90 
  5. Ali ile Meltem akılda tutulan sayıyı bulma oyunu oynuyorlar. Ali aklımda tuttuğum sayının 4/6 sının 1/2 si 32 diyor. Meltem Alinin aklında tutuğu sayıyı hangi işlemle bulabilir? 
A- 4/6 ile ½ yi toplar, sonucu 32 ye böler. 
B- 4/6 dan ½ yi çıkarır. 
C- 4/6 ile ½ yi çarpar, 32 yi çıkan sonucun payına böler ve bölümü 12 ile çarpar. 
D- 4/6 ile ½ yi çarpar çıkan sonucun paydasını 32 ile böler, bölüm sonucunu pay ile çarpar. 
  6. Bir satıcı elindeki malların 2/8 ini 1. Gün, 1/ 16 sını ikinci gün satmıştır. Satıcının elinde malların kaçta kaçı kalmıştır? 
A- 5/16   B- 2/16   C- 4/8   D- 11/16 
  7. Harçlığının 3/7 sinin 2/5 ini harcayan öğrenci harçlığının kaçta kaçını harcamıştır? 
A- 6/35   B- 29/35   C- 25/30   D- 7/35 
  8. Bir yolcu treni 180 yolcu ile hareket etmiştir. Tren 1. gara geldiğinde yolcuların ¼ ünü, 2. gara geldiğinde ise yolcuların 5/12 sini indirmiştir. Tren yolculuğunu kaç yolcu ile tamamlamıştır? 
A-60   B-120   C-45   D-240 
  9. Çalışkan ve israfı sevmeyen bir öğrenci almış olduğu çizgili defterinin 2/3 ünü Türkçe dersi için, geri kalanını ise sosyal bilgiler dersi için kullanmaktadır. Öğrenci sosyal bilgiler dersi için defterin kaçta kaçını ayırmıştır? 
A-3/3   B-1/6   C-1/3   D-1/4    10. Bir boyacı evin 1/8 ini açık maviye, 1/ 2 sini bej rengine, geriye kalanını ise krem rengine boyuyor. Boyacı evin ne kadarını krem rengine boyamıştır? 
A-2/ 8   B- 5/ 8   C- 3/8   D- 2/4    11. Aşağıdaki problemlerden hangisinde kesirlerde çarpma işlemini kullanmayız? 
A- 2/4 ün 1 / 2 si 6 eden sayı kaçtır? 
B- Bir ton kömürün 2 / 5 ini Kasım ve Aralık ayında, 1/6 sını ocak ayında yakan bir ailenin şubatta yakmak için kaç kg kömürü kalmıştır? C- Tarlasının 5/9 unun ¾ ünü buğday eken çiftçi tarlasının ne kadarını buğday ekmiştir? 
D- 10 TL harçlığının 4/5 inin 1/ 3 ü ile simit alan öğrenci, simide kaç TL ödemiştir?
Cevap Anahtarı: 1.A 2.C 3.C 4.B 5.C 6.D 7.A 8.A 9.C 10.C 11.B
1 5 1