Cevaplar

2013-01-10T21:04:13+02:00

http://www.vitaminegitim.com/arama/?q=cebir+karolar%C4%B1&c=all&n=&s= gir buraya YARARLAN

1 3 1
2013-01-10T21:04:21+02:00

Cebir yapı bağıntı ve nicelik üzerine uğraşan bir matematik dalıdır Bilinmeyen değerlerin simge ve harflerle betimlenerek kurulan denklemlerle bulunması (ya da bilinmeyenlerin arasındaki bağıntının bulunması) temeline dayanır Denklem kurma ve çözme genelleme yapma ve denklemlerle ve oradan hareketle fonksiyonlarla çalışma olarak üç temel karakteristiğiyle açıklanabilir Bir cebirsel etkinlik bunlardan birini veya tümünü içerebilir
“3 ekmeğin 5 şişe litrelik sütün ve bir düzine yumurtanın fiyatı” ile matematiksel olarak ilişki kurmak güç gelebilir Cebir; bu tip problemlerle daha kolay ilişki kurmamızı sağlayan bir matematiksel dildir Cebir; aritmetiğin sayılardan küme ve grup kavramlarını kullanarak sembollere açılımıdır Simgesel denklemlerle hesap yapan matematik kolu olarak da tanımlanabilirBilinen sayılarla yapılan bir hesap (2+9-3=8) bir ‘problem’ oluşturmaz Fakat bir ya da birden fazla bilinmeyene sahip bir hesap (x+9-y=6+x) denklem (‘problem’) oluşturmuş olur ve bunun çözümü ‘cebir’ ile mümkündür Demek ki cebir alanı 15 metre kare olan bir karenin kenar uzunluğunu ya da % 20’lik bir indirimden sonra 250 bin lira ödenmiş bir eşyanın gerçek fiyatını bulmak için kullanılır
Cebir temellerini El Harezmi'den alır Cebir sözcüğü de Harezmi'nin "El’Kitab’ül-Muhtasar fi Hısab’il Cebri ve’l-Mukabele”(Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine Özet Kitap) adlı eserinden gelmektedir Bu eser aynı zamanda doğu ve batının ilk müstakil cebir kitabı olma özelliğini taşımaktadır El Harezmi'den bu yana cebir çok değişmiştir Ayrıca Cezeri'nin Kitabü'l-Hiyal adlı kitabında da bu konuyla ilgili bilgiler bulunabilir 

3 2 3