Cevaplar

2013-01-10T21:10:30+02:00

KİMYASAL BAĞLAR

Atomları birbirine bağlayan ve bir arada kalmalarını sağlayan kuvvetlere, kimyasal bağlar denir. Kimyasal bağlar, aslnda atomları birbirine çeken elektriksel çekim kuvvetleridir. Başlıca iki türlüdür:

1-) İyonik Bağ:    (+)Yüklü iyon (katyon) ve (-) yüklü iyon (anyon) arasında elektron alışverişişeklinde gerçekleşen bağdır.

   Örneğin Klor (17) atomunun kararlı hale geçmesi için1elektron alması gerekir. Sodyum (11)atomunun kararlı hale geçmesi içinse 1 elektron vermesi gerekir.

   Klor atomu sodyumun 1 elektronunu alarak (-) yüklenir. Böylece klor anyonu oluşur. Sodyum atomu ise elektron verdiği için (+) yüklenir ve sodyum katyonunu oluşturur. Oluşan anyon ve katyon zıt yüklere sahip olduğundan birbirini çeker. Anyon ve katyon arasındaki bu çekim kuvveti bir bağdır ve iyonik bağ olarak adlandırılır. Sonuçta tuz oluşur.

        İyonik bağ içeren yapılar moleküllerden oluşmaz, iyonlardan oluşur.

        İyonik bağ sadece tek bir sodyum iyonu ve tek bir klor iyonu arasında olmaz. Her bir iyon tanesi, zıt yüklü iyonlar tarafından sarılır ve yığınlar oluşur.

 

1-     Kovalent Bağ: Atomlar arasında, son katmanlarda  yer alan elektronlardan bazılarınınortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağa denir.

     Kovalent bağ kuran atomlar arasında ortaklaşa kullanılan elektronlar, her iki atomu da dublet ya da oktete ulaştırır. Her iki atoma da iyon diyemeyiz. Çünkü  elektron almamış,  vermemişlerdir.

   Kovalent bağ aynı cins atomlar arasında oluyorsa apolar kovalent bağ adını alır.

   Kovalent bağ farklı cins atomlar arasında oluyorsa polar kovalent bağ adını alır.

   Kovalent bağlı yapılar molekül oluşturur.

     Atomlar arasında elektron ortaklaşması veya elektron alışverişi olmazsa kimyasal bağ da olmaz.

6 3 6