Cevaplar

2013-01-10T21:09:41+02:00

I. İnönü Muharebesi (Savaşı) nin Doğurduğu İç Sonuçlar

- Düzenli ordular ilk sınavından başarıyla çıkmıştır. Böylece düzenli ordular ilk zaferini I.İnönü Muharebesi’yle kazanmışlardır.
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’nin ve ordusunun içeride ve dışarıda tanınmasını ve itibarının artmasını sağlamıştır.
- Milletin düzenli orduya ve Türkiye Büyük Millet Meclisine güveni artmıştır.
- Yunanlılar Anadolu’da ilk kez düzenli ordu ile karşılaştılar ve yenilgi aldılar.
- Türkiye Büyük Millet Meclisinin otoritesi güç kazandı.
- Batı Cephesi komutanı İsmet Bey’in rütbesi (İnönü) generalliğe yükseltildi
- Yeni Türk devletinin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi.
- Çerkez Ethem ve kardeşlerinin ayaklanması bastırıldı. Böylece Kuvayımilliye son bulmuş oldu.

I. İnönü Muharebesi (Savaşı) nin Doğurduğu Dış Sonuçlar (Siyasi Sonuçlar)

- İtilaf Devletleri I. İnönü Zaferi’nden sonra yeni durumu görüşmek ve Sevr’i değiştirmek gereğini duymuşlar ve bu amaçla Londra Konferansı’nı toplamışlardır. Amaçları, Sevr Antlaşması’nı barış yoluyla Türkiye Büyük Millet Meclisine kabul ettirmekti. Türkiye Büyük Millet Meclisinin konferansa davet edilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, İtilaf Devletleri tarafından resmen ve hukuken tanınması anlamına geliyordu.
- Sovyet – Rusya Türkiye Büyük Millet Meclisine daha yapıcı yaklaşmaya başladı.
– Türk – Sovyet görüşmeleri yeniden başladı. Bunun sonucunda 16 Mart 1921’de
– Sovyet- Rusya ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında Moskova Antlaşması imzalandı.
- Afganistan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında dostluk ve kardeşlik antlaşması imzalandı. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’ni tanıyan doğulu ilk İslam ülkesi Afganistan oldu.
- İtilaf Devletleri’nin Yunanlılara güveni azaldı.

0
2013-01-10T21:10:15+02:00

Bu sitede vardır umarım bak bi         http://www.ataturkinkilaplari.com/ads/63/

1 3 1