Cevaplar

2013-01-11T13:59:57+02:00
I. Osman
(Gazi-Bey) c. 1299 c. 1324 —
[c] Ertuğrul Gazi’nin oğlu; Ölene kadar tahttan inmedi.[17] 2 I. Orhan
(Gazi-Bey) c. 1324 c. 1361 Osman Gazi ve Mal Hatun’un oğlu; Ölene kadar tahttan inmedi.[18] 3 I. Murat
Hüdavendigâr, Şehid
(1383'ten sonra Sultan) c. 1360 1389 Orhan Gazi ve Nilüfer Hatun’un oğlu; Şehid olana kadar tahttan inmedi; I. Kosova Muharebesi'ndeşehid oldu.[19] 4 I. Bayezid
Yıldırım, Sultân-î İklim-i Rûm 1389 1402 I. Murat ve Gülçiçek Hatun’un oğlu; Anadolu' Türk birliğisağlandı. Ankara Savaşı'nda esirdüştü (saltanatı bitti); 1402 Fetret Devri başladı 8 Mart 1403'te Akşehir'detutsakken öldü.[20] Fetret Devri[d]
(1402–1413) 5 I. Mehmet
Çelebi-Kirişçi 1413 1421 I. Bayezid ve Devlet Hatun’un oğlu; Ölene kadar tahttan inmedi.[21] 6 II. Murat
Koca Sultân, Gazi 1421 1444 I. Mehmet ve Emine Hatun’un oğlu;[22] Kendi özgür iradesiyle oğluII. Mehmed lehine tahttan feragât etti.[23] 7 II. Mehmed
Fatih 1444 1446 II. Murat ve Hüma Hatun’un oğlu;[24] Babasına tekrar padişaholmasını rica ettikten sonratahtı teslim etti.[23] — II. Murad
Koca Sultân, Gazi Han 1446 3 Şubat 1451 İkinci çıkışı; Yeniçeri isyanı neticesindetahtta geri dönmek zorunda kaldı.[25] Ölene kadar tahttan inmedi.[22] — II. Mehmed
Fâtih Sultân Mehmed Hân - Gazi 3 Şubat 1451 3 Mayıs 1481 İkinci çıkışı; 29 Mayıs 1453'teİstanbul’u fethetti; Osmanlı Devleti'nde ilk defa altın para bastırdı Ölene kadar tahttan inmedi.[26] 8 II. Bayezid
Sultân Bayezid-î Velî Han - Gazi 19 Mayıs 1481 25 Nisan 1512 II. Mehmet ve Gülbahar Hatun’un oğlu; Oğlu I. Selim lehine tahttan feragât etti; 26 Mayıs 1512'de Dimetokayakınlarında öldü.[27] 9 I. Selim
Yavuz Sultân Selim Han - Gazi
(1517'den beri halife) 25 Nisan 1512 21 Eylül 1520 II. Bayezid ve Ayşe Hatun’un oğlu; İslam birliği politikası güttü. İlk İslam Halifesi (Mısır'ın fethiyle başlar) Ölene kadar tahttan inmedi.[28]
1 5 1