Cevaplar

2013-01-10T22:10:13+02:00

Bu nedenle, bir ara estetik kelimesi yerine
güzellik bilimi veya felsefesi kavramları da
önerilmiştir 


Croce) pek kabul görmemiştir. Estetik bilimi
gene bir sanat felsefesi olarak kabul edilmektedir.
Estetiğin kaynağı konusunda ise değişik görüş-
ler bulunmaktadır. Esas estetik olanın estetik
obje (sanat eseri) değil, onu yapan ve ona
bakan kişideki psikolojik duygular olduğunu
savunan psikolojik estetikçiler (Th. Lipps) vardır. Buna karşılık subjektif yaklaşımdan uzak,
esas estetik olanın obje, sanat eseri olduğunu
savunan fenomenolojik estetikçiler (L. Wittgenstein) vardır.
Aslında felsefi estetik bütün bunları birleştirir;
psikolojik estetik (süje), fenomenolojik estetik
(obje), sanat felsefesi ve estetik değerler mantığı (estetik yargı) bir bütün olarak işlenir.

Hegel’e göre sanat, maddeye sokulan ve maddeyi kendine benzeten sanatçının ruhudur. Bu
yaratıcı ruh, heykelde ve mimaride maddeye  
çok bağımlı iken, resimde maddeye tamamen
hâkim; edebiyatta ve müzikte ise maddeden
âdeta kurtulmuş bir haldedir.

0