Cevaplar

2016-02-05T16:32:23+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
                                            Tarih Öncesi Dönemler

1) Taş Çağı

a) Paleolitik Dönem(Kaba Ta) (Eski Taş)

-- M.Ö 600.00 - M.Ö 10.000 'e kadardır.

-- İnsanlığın en uzun dönemidir.

-- Bu dönemde insanlar mağaralarda ve ağaç kabuklarında yaşamışlardır..

-- Üretim yoktur.

-- Yaşadıkları mağaraların duvarlarına resim yapmışlardır.

-- Avcılık ve toplayıcılık hakimdir.

-- Antalya da Beldibi,Belbaşı ve Karayip Mağaraları; Fransa da Lasque(Laskö)  Mağarası bu çağa örnektir.

-- İstanbul da Yarımburgaz Mağarası yine bu çağa örnektir.

b) Mezolitik Dönem (Yontma) ( Orta Çağ)

-- Mikrolit dönemin en önemli buluşudur.Çakmak taşından yapılmış keskin bir alettir.Bıçak,balta,mızrak örnek verilebilir.

-- M.Ö 10.000 - M.Ö 8.000'e kadar sürmüştür.

-- Bu dönemde ateş bulunmuştur.

-- Üretim yoktur.

-- Avcılık ve toplayıcılık yapılmıştır.

-- Ankara - Macunköy Mağarası, Göller Yöresi - Baradiz Mağarsı, Samsun - Tekkeköy Mağarası,Antalya Beldibi Mağarası bu çağın örnekleridir.

c) Neolitik Dönem (Yeni Taş Çağı)

-- Bu dönemde insanlar yerleşik hayata geçmiştir.İnsanlar göçebe yaşamışı bırakmıştır.

-- Üreticiliğe başlanmıştır.

-- M.Ö 8000 - M.Ö 5500 arasındadır.

-- Hayvanlar(at,köpek) evcilleştirilmiştir.

-- Bitki liflerinden elbiseler yapılmıştır.

-- Bu döneme örnek olarak Ön Asya'daki ilk köy yerleşmesi Diyarbakır-Çöyönü'dür.

-- Dünya'daki ilk şehir yerleşmesi de Konya-Çatalhöyük'tür.

1 5 1