Cevaplar

2013-01-10T22:13:41+02:00

Tevhid İnancı Nedir?
İslâmın temeli, tevhid inacıdır. Tevhid, Allah’ın birliği demektir.
Kur’an-ı Kerim’de bu konu şöyle açıklanmıştır:
«Sizin Tanrınız, tek bir Tanrıdır. Ondan başka tanrı yoktur.» (3)
Evet Allah birdir, O’ndan başka tanrı yoktur. O, eşi, benzeri ve ortağı olmayan tek varlıktır. Doğmamış ve doğurmamıştır.
Gördüğümüz ve göremediğimiz bütün varlıkları yaratan, yoktan var eden Allah’tır. O, yaratıcı olarak da tek’dir. O’ndan başka yaratıcı yoktur. Allah, hiçbir kusur ve eksikliği bulunmayan, en üstün niteliklere sahip olan çok Yüce bir varlıktır. İbadet yalnız O’na yapılır. O’ndan başkasına ibadet edilmez. Tevhid (Allah’ın birliği) inancı ihlâs sûresinde şöyle açıklanmıştır:
«Deki o Allah birdir.
Allah Sameddir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçtır.)
O, doğurmamış ve doğurulmamıştır.
Hiçbir şey O’na denk değildir.» (4)
Allah’ın birliği inancı, kalbleri aynı amaç etrafında birleştiren, müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlayan önemli bir güçtür.

 

0
2013-01-10T22:13:48+02:00

llah'ın varlığını, birliğini, eşi ve benzeri bulunmadığını bilmek ve buna inanmaktır. Bu bilgi ve inanç en özlü biçimde "Lâ İlâhe İllallah' (Allah'tan başka ilah yoktur) cümlesiyle ifade edilir.

 

Bu cümleye tevhid (kelime-i tevhid) denir. Tevhid kelimesini söyleyen ve buna inanan kişiye mümin ve muvahhid denir. Tevhid konularını inceleyen ilme de tevhid ilmi (ilm-i tevhid) adı verilir.

 

Tevhid kelimesi Kur'an'da geçmez. Buna karşılık tevhid inancı çeşitli yönleriyle sayısız ayette dile getirilir.

0