Kur’ân bir seferde bütün olarak gelmemiş, yaklaşık 23 yıl

boyunca ayet ayet, sure sure indirilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini sağlamamıştır?

A) Kur’ân’ın Hz. Peygamber zamanında çoğaltılmasını

B) Kur’ân’ın güncel meselelere getirdiği çözümün anlaşılmasını

C) Kur’ân’ın yazıya geçirilmesinin kolaylaşmasını

D) Kur’ân’ın Müslümanlar tarafından kolayca ezberlenmesini

1

Cevaplar

2013-01-10T22:34:45+02:00

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ama emin değilim cnm

0