Cevaplar

2013-01-10T22:51:57+02:00


Kraliçe (Ana) Arı
Hayvanlar aleminde böcek türlerinden olan bal arılarında, erkeklerin değil dişilerin hakimiyeti söz konusudur. Kovanda bir tane lider vardır. O da kraliçe arıdır. Kraliçe arının yanında işçi bal arıları da dişi arılardır. Kraliçe arının önemi çok büyüktür.
Kraliçe Arı, petek gözlerine bırakılmış bulunan döllü bir yumurtanın larva döneminde, İşçi Arı olacak larvaya göre daha sık ve daha zengin gıda (Arı sütü) ile özel beslenmesi sonucunda yumurtadan yetişkine toplam 16 günde oluşur. Arı kolonilerinin her birinde sadece bir kraliçe bulunur ve bu kraliçe arı diğer dişilere göre daha büyüktür. Temel görevi ise yumurtlamaktır. Üreme sadece kraliçe arı vasıtasıyla olur, onun dışında diğer işçi arılar erkeklerle çiftleşemezler.

Kolonin devamını sağlamak için kraliçe arı daima yumurtlar. Bir kraliçe arının mevsime göre yumurtlama verimi değişir. İlkbaharda havaların ısınması ve çiçeklerin açmasıyla yumurtlama miktarı artar. Sonbaharda çiçeklerin solması ve havaların soğumasıyla ilkbahar mevsimine göre daha az yumurtlar. Kaliteli ve genç bir Kraliçe Arı, diğer kovan içi ve kovan dışı şartlar da elverişli ise günde 2000 dolayında yumurta yumurtlayabilir. Ayrıca arıların başıdır.Çiftleşmede önemli rol oynar

Kraliçe, yumurtlamadan başka, koloninin bütünlüğünü ve kovandaki sistemin işleyişini sağlayan önemli maddeler de salgılar..

Yalancı Kraliçe Arı (Yalancı Ana Arı) Koloni, herhangi bir nedenle kraliçe arısını yitirdiğinde, kraliçe arının yokluğu işçi arılar tarafından 1-2 gün boyunca anlaşılmaz. 1-2 günün sonunda kraliçe arının yokluğunun farkına varan arılar kraliçe arı olarak beslemek üzere günlük yumurta da bulamayacaklarından, kendi aralarından bir işçi arı seçerek onu arı sütü ile beslemeye başlarlar. Arı sütü ile beslenen işçi arının üreme organları yumurtlamaya yetecek kadar gelişse de bu gelişim yalancı kraliçe arı haline gelen işçi arının erkek arıyla çiftleşmesine olanak verecek ölçüde değildir. Bu nedenle yalancı kraliçe arının petek gözlerine bırakacağı yumurtalar döllenmemiş yumurtalardır. Döllenmemiş yumurtalardan ise dişi işçi arı çıkması mümkün değildir. Bu yumurtalardan çıkacak bütün arılar erkek arı olacağından koloni kısa bir süre içinde yok olacaktır. Arıcılıkta bu sorun koloniye yeni bir kraliçe arı (ana arı) edindirmek suretiyle çözülür. Yalancı kraliçe arının görünümü, gerçek kraliçe arının aksine, herhangi bir işçi arınınkinden farksızdır. Petek gözlerine bırakılan yumurtalar gözlenerek kolonide yalancı kraliçe arı bulunduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Gerçek bir kraliçe arı her petek gözüne sadece bir adet yumurta bırakırken, yalancı kraliçe arı petek gözlerine düzensiz sayıda yumurta bırakır. Petek gözlerindeki yumurta sayılarındaki bu düzensizlikten, kolonideki işçi sayısının azalmasına karşın erkek arı sayısının anormal artışından ve gerçek kraliçe arının var olmamasından kolonide yalancı kraliçe arının varlığı anlaşılır.

Bir arıcının 12-13 günde bir kovanında genel kontrol yapması gerekir. Kovanda kraliçe arı var mı ,kraliçe arı kaç çerçeveye yumurtlamış, kovanda yavrulu çerçeve durumu nedir? Kovandaki koloni mevcudu artıyor mu,azalıyor mu? Koloni mevcudu artıyorsa, koloninin gelişimi ve kraliçe arı iyi demektir. Azalıyorsa; niçin azalıyor? Kraliçe arının durumuna bakmalı,kraliçe arı yaşlanmış olabilir ,kovanda ana arı kaybı olabilir .Koloniye hastalık bulaşmış olabilir. En sık rastlanılan hastalıklardan nosema, kireç ve arı biti hastalığı bulaşmış olabilir. Kovandaki kraliçe arı herhangi bir nedenden dolayı zayi olmuşsa derhal kraliçe arısı olmayan kovana döllenmiş kraliçe arı verilmelidir.

1 5 1
2013-01-10T22:52:33+02:00


Kraliçe arı genel yapı ve dış görünüş olarak diğer arılardan farklıdır. Örneğin işçi arılar da kraliçeler gibi dişi olmalarına rağmen işçi arıların yumurtalıkları gelişmemiştir, yani işçi arılar kısırdır. Bir kraliçe kafa ve thorax (gövde kısmı) olarak işçilerden çok da fazla büyük değildir. Bununla birlikte işçi arıların tam aksine kraliçenin çene kemiği balmumu hücrelerini yapmak için uygun bir yapıya sahip değildir. Ve kraliçe arı, işçilerin polen sepetlerini oluşturan sert tüylerinden de yoksundur. En önemlisi de kraliçe arı aynı yumurtadan çıkmasına rağmen sadece beslenme farklılığı sebebiyle diğer arılar gibi sadece 5-6 hafta değil, (kışa denk gelenler birkaç ay) 4-5 sene kadar yaşar.


Bunlar kraliçe ve diğer arılar arasındaki genel farklılıklardan sadece birkaç örnektir. Alttaki tabloda ise bu konu detaylı olarak anlatılmaktadır.Tablo incelenirken unutulmaması gereken nokta; arıların beslenme şekilleri ve sürelerindeki farklılık ile erkek, kraliçe ve işçi arıların ortaya çıktığıdır

1 3 1